Dodatek węglowy. Jeden dom, jeden piec, dwie rodziny i... 6 tys. zł dodatku. Tak wynika z przepisów

Dodatek węglowy w wys. 3 tys. zł jest przyznawany każdemu gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania używa węgla. Tak mówią przepisy. Jeśli zatem w jednym domu mieszka kilka rodzin, to każda z nich dostanie 3 tys. zł dodatku węglowego, nawet jeśli ogrzewają się jednym piecem.

Dodatek węglowy jest przyznawany gospodarstwom domowym, które ogrzewają dom węglem lub innym paliwem stałym zawierającym węgiel. Składanie wniosków o dofinansowanie rozpoczęło się 17 sierpnia i potrwa do 30 listopada. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie źródła ogrzewania domu do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Brak węgla na rynku podbije jeszcze bardziej ceny prądu?

Dodatek węglowy. Jest wypłacany także osobom niezameldowanym

Dodatek węglowy przysługuje wszystkim osobom, które prowadzą gospodarstwo domowe w domach, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel. Nie trzeba być właścicielem domu ani mieć w nim meldunku, by otrzymać dodatek węglowy. We wniosku jest tylko wymagane podanie miejsca zamieszkania. Okazuje się więc, że każde gospodarstwo domowe ogrzewane węglem może skorzystać z jednorazowego świadczenia 3 ty. zł. Liczba pieców w budynku nie ma znaczenia. Jeżeli więc jedną nieruchomość zamieszkuje kilka rodzin, które prowadzą osobne gospodarstwa, każdej z nich przysługuje dodatek węglowy. Pamiętajmy, że nie ma progu dochodowego, który uniemożliwiałby skorzystanie z dofinansowania.

Dodatek węglowy. Każda osoba prowadząca gospodarstwo domowe dostanie dodatek węglowy

W praktyce dodatek węglowy może otrzymać każda osoba, która prowadzi swoje gospodarstwo domowe. Jeśli więc w budynku ogrzewanym węglem mieszkają dwa małżeństwa, to oba mogą złożyć wnioski. Są to dwa osobne gospodarstwa wieloosobowe. Na jedną nieruchomość otrzymają więc 6 tys. złotych.

W ustawie dotyczącej dodatku węglowego znajduje się zapis, wyjaśniający, czym jest gospodarstwo domowe. "Przez gospodarstwo domowe (...) rozumie się osobę fizyczną, samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)".

Na wypłatę dodatków węglowych rząd przeznaczył 11,5 mld złotych. Jeśli zapotrzebowanie okaże się większe, a środki niewystarczające, wysokość kolejnych świadczeń zostanie zmniejszona.

Gdzie składać wniosek o dodatek węglowy?

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć do urzędu gminy czy miasta w miejscu zamieszkania lub innej jednostce organizacyjnej. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez ePUAP lub osobiście. Świadczenie zostanie wypłacone w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku.

Więcej o: