Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Senior może zyskać nawet 1000 zł

Dodatki do emerytury po 65. roku życia zasilają comiesięczny budżet najstarszych obywateli nawet o kilkaset złotych. Ile zyskują seniorzy? Na jakie wsparcie mogą liczyć? Odpowiadamy.

Najniższa emerytura plasuje się na poziomie 1338,44 zł brutto. Przy galopującej inflacji i aktualnych cenach kwota nie wystarcza na godne i doczesne życie. Ratunek stanowi m.in. "trzynastka" i "czternastka". Przedstawiamy inne świadczenia, które zasilą portfele seniorów.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Dodatek do emerytury po 65. roku życia 

Seniorzy, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny oraz pracowali w Ochotniczej Staży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, mogą otrzymać dodatkowo 200 zł. Kwota będzie im wypłacana pod warunkiem, że czas czynnej służby wynosił minimum 20 lat (dla kobiet) lub 25 lat (dla mężczyzn), a udział w akcjach ratowniczych odbywał się przynajmniej raz w roku.

Dodatek pielęgnacyjny

O dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby uprawnione do emerytury lub renty własnej, uznane przez lekarza orzecznika z ZUS-u za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, bądź te, które ukończyły 75. rok życia. Wysokość świadczenia od 1 marca 2022 wynosi 256,44 zł. 

Seniorka Emerytura po mężu. Kiedy się nie opłaca? Wdowy mogą stracić pieniądze

Program mama 4 plus

Program obejmuje zarówno matki, jak i ojców. Wysokość świadczenia wynosi tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Przysługuje:

  • matce, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej czworo dzieci,
  • ojcu, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej czworo dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatek osłonowy dla emerytów

Dodatek osłonowy to element tarczy antyinflacyjnej w 2022 roku. Środki mają zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wysokość świadczenia jest zależna od przychodów gospodarstwa domowego. Jego kwota w skali roku może wynosić do:

  • 400 zł dla gospodarstw jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;
  • 600 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 850 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;
  • 1150 zł dla gospodarstw 6-osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

500 plus dla seniora

W 2022 roku osoby starsze będą mogły starać się o dodatek finansowy - tzw. 500 plus dla seniora. Świadczenie przysługuje osobom, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona:

  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, 
  • orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) Nawet dwa razy wyższa waloryzacja emerytur w 2023 r. Ekonomiści podają powód

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: