Zasiłek dla bezrobotnych 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje? Jak długo można go pobierać?

Zasiłek dla bezrobotnych pobierają osoby, które obecnie nie są nigdzie zatrudnione. Ile wynosi w tym roku? Kto może się o niego ubiegać? Odpowiadamy.

Zasiłek dla bezrobotnych, nazywany też "kuroniówką", jest świadczeniem, które przyznaje się osobom zarejestrowanym w powiatowym urzędzie pracy. Od 1 czerwca jego kwota uległa zmianie. Ile wynosi obecnie?

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Zasiłek dla bezrobotnych. Ile wynosi?

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych jest ustalana raz w roku. Ostatnia zmian miała miejsce w związku z obwieszczeniem ministra rodziny i polityki społecznej z 10 maja 2022 r. (M. P. poz. 486). Oznacza to, że od 1 czerwca 2022 roku podstawowa kwota zasiłku wynosi 1304,10 zł przez pierwsze trzy miesiące jego pobierania oraz 1024,10 zł przez pozostały okres, w którym jesteśmy uprawnieni do jego pobierania. 

Co ważne, kwota zasiłku, która zostanie wypłacona, jest uzależniona od stażu pracy. Wynosi ona więc:

  • dla osób, które pracowały krócej niż pięć lat: 80 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1043,28 zł brutto (855,36 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 819,28 zł brutto (681,44 zł netto) po trzech miesiącach;
  • dla osób, które pracowały od pięciu do 20 lat: 100 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1304,10 zł brutto (1058,13 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1024,10 zł brutto (840,70 zł netto) po trzech miesiącach;
  • dla osób, które pracowały dłużej niż 20 lat: 120 proc. zasiłku podstawowego, czyli 1564,91 zł brutto (1260,90 zł netto) przez pierwsze trzy miesiące i 1228,91 zł brutto (1000,06 zł netto) po trzech miesiącach.

Więcej informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Komu przysługuje?

Zasiłek dla bezrobotnych może zostać przyznany na okres sześciu lub 12 miesięcy. Okres ten jest uzależniony od stopy bezrobocia panującej w zamieszkiwanym terenie. Jeśli przekracza ona 150 proc. stopy bezrobocia w kraju, zasiłek zostanie przyznany maksymalnie na rok. 

Komu przysługuje zasiłek? Aby otrzymać pomoc, należy zarejestrować się w urzędzie pracy. Osoba, która chce pobierać dodatek, musi być bezrobotna, czyli niezwiązana stosunkiem pracy  w żadnym wymiarze. Kolejny warunek to udowodnienie, że w ciągu ostatnich 18 miesięcy było się zatrudnionym co najmniej przez rok i otrzymywało się wynagrodzenie co najmniej w kwocie minimalnej. 

Świadczenie może otrzymać osoba, która nie pracowała na umowie o pracę, o ile podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy stanowiła kwota równa lub wyższa minimalnemu krajowemu wynagrodzeniu. 

Do stażu pracy nie wlicza się okres, w czasie którego pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym. 

Jak zarejestrować się w urzędzie pracy? 

By wnioskować o świadczenie dla bezrobotnych, należy zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Należy mieć wówczas przy sobie takie dokumenty jak:

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • oświadczenie potwierdzające miejsce zameldowania,
  • świadectwa ukończenia szkoły, szkoleń, dyplomy,
  • świadectwa pracy od dotychczasowych pracodawców,
  • zaświadczenia lekarskie (o ile istnieją jakieś przeciwwskazania do wykonywania niektórych prac). 

Zarejestrować się w urzędzie pracy można też online, o ile posiadamy Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny. Po przesłaniu wniosków i wymaganych załączników osoba bezrobotna dostanie dostęp do konta na stronie praca.gov.pl, decyzję o tym, że przyznano mu status osoby bezrobotnej oraz prawo do zasiłku. 

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: