200 zł dodatku do emerytury. Jak go zdobyć? Jest przeznaczony tylko dla wybrańców. Chodzi o ciebie?

Niektórzy seniorzy mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Ten dodatek przyznawany jest dożywotnio - świadczenie wpływa na konto każdego miesiąca. Jak je zdobyć i kto ma do niego prawo?

Na dodatkowe 200 zł do emerytury mogą liczyć osoby, które wcześniej szczególnie zasłużyły się dla swojej społeczności. Jeśli świadczenie zostanie przyznane, emeryt będzie otrzymywać je dożywotnio. Może jednak na nie liczyć tylko niewielka grupa seniorów. Jak zdobyć świadczenie ratownicze?

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Interesuje cię tematyka świadczeń? Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Dodatkowe 200 zł do emerytury. Dla kogo jest "świadczenie ratownicze"?

Dożywotni dodatek 200 zł do każdej emerytury to świadczenie przyznawane trzem grupom seniorów. Wnioski o taki dodatek mogą składać:

 • Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Seniorzy służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym
 • Seniorzy służący w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Co trzeba zrobić, aby zdobyć dodatek? Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które:

 • ukończyły wiek emerytalny,
 • czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Świadczenie ratownicze. Gdzie złożyć wniosek o dodatek do emerytury?

Wniosku o świadczenie ratownicze nie składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Zamiast do ZUS-u, trzeba się zgłosić do miejskiego lub powiatowego komendanta Straży Pożarnej.

Do wniosku musimy załączyć następujące dokumenty:

 • klauzulę RODO
 • Zaświadczenia trzech świadków, którzy potwierdzają udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej,
 • Potwierdzenie wiarygodności oświadczeń świadków od Urzędu Gminy

Kto nie może być świadkiem?

 • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
 • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej.
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

Jeśli spełnimy wszystkie warunki, a wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, co miesiąc będziemy otrzymywać 200 zł. Dodatkowo członkowi OSP, który złoży wniosek w terminie do 30 września 2022 r., przyznaje się prawo do tego świadczenia z wyrównaniem od pierwszego stycznia 2022 roku.

*************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: