Emerytura pomostowa. Więcej osób dostanie świadczenie. Komu się należy?

Emerytura pomostowa pozwala wcześniej zakończyć pracę i zacząć zasłużony wypoczynek. W kwietniu 2022 roku zmieniły się zasady przyznawania tego świadczenia. Kto może liczyć na wcześniejszą emeryturę? Jakie warunki trzeba spełnić?

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r. i podejmowały pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, mają prawo ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, nazywaną też "emeryturą pomostową". Jeden z kluczowych elementów zgłoszeń na mocy nowych zasad nie jest już brany pod uwagę przez ZUS podczas przyznawania tych świadczeń. Jaki?

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Więcej informacji z Polski przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Emerytura pomostowa. ZUS zmienił zasady przyznawania wcześniejszych emerytur

W kwietniu 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zmienił zasady przyznawania emerytur pomostowych. Od tego momentu wnioski o wcześniejszą emeryturę mogą składać także ci seniorzy, którzy jeszcze nie zrezygnowali z pracy.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne)14. emerytura. Kiedy wypłaty? Ile wyniesie netto? [TABELA]

Jeśli seniorzy spełnią określone warunki, a ZUS pozytywnie rozpatrzy wniosek, to przyzna prawo do wcześniejszej emerytury, wypłaty świadczenia będą jednak zawieszone do momentu zakończenia pracy.

Co, jeśli senior nie rozwiąże stosunku pracy po otrzymaniu decyzji? Kwota ustalona w decyzji zostanie przeliczona i wypłacana zgodnie ze stawką należną w momencie zakończenia pracy przez taką osobę.

Emerytura pomostowa. Jakie warunki trzeba spełnić?

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać emeryturę pomostową? Przede wszystkim, trzeba wykonywać pracę w szczególnych warunkach albo o szczególnym charakterze. Poza tym osoby ubiegające się o emeryturę "pomostową" muszą:

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Emerytura dla urodzonych po 1948 r. O świadczenie jest teraz łatwiej

  • wykazać okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • wykonywać przed 1 stycznia 1999 pracę o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach, wymienioną w dotychczasowych przepisach, albo pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze uwzględnioną w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • od 31 grudnia 2008 wykonać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wskazaną w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • seniorzy muszą także spełnić pozostałe warunki, uzależnione od rodzaju wykonywanej pracy.

Wcześniejsza emerytura. Jakie dokumenty trzeba dołączyć do wniosku?

Ubiegając się o emeryturę pomostową do formularza przygotowanego przez ZUS, należy załączyć takie dokumenty jak:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych;
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
  • dokumenty potwierdzające czas wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

***************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: