Dodatkowe 1300 zł dla seniorek. Kto może się ubiegać? Jak złożyć wniosek?

Niektóre seniorki liczyć na dodatkowe pieniądze - nawet 1300 zł. Dodatek przysługuje osobom uwzględnionym w programie Mama 4 plus. To rozwiązanie dla pań, które większość życia poświęciły macierzyństwu.

Kobiety, które zrezygnowały z pracy zawodowej, żeby zostać mamą na pełen etat, mają szansę na tzw. matczyną emeryturę. Przysługuje im nawet 1300 zł miesięcznie. Żeby otrzymywać świadczenie, trzeba złożyć wniosek.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A] Wybierz serwis

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Mama 4 plus. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać "matczyną emeryturę"?

Program Mama 4 plus nie jest wsparciem dla każdej seniorki, która zdecydowała się na macierzyństwo. Świadczenie ma trafiać do tych matek, które wychowały minimum czworo dzieci. Trzeba jednak spełnić jeszcze kilka warunków. Jakich?

  • Trzeba mieszkać w Polsce i przez co najmniej 10 lat mieć tu tzw. ośrodek interesów życiowych - czyli to tutaj trzeba płacić podatki,
  • Trzeba posiadać polskie obywatelstwo lub prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, bądź obyć obywatelką państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub cudzoziemką legalnie przebywający na terytorium Polski
  • Trzeba udowodnić, że macierzyństwo było powodem rezygnacji z pracy, a emerytura przyznana z tytułu przepracowanych lat nie może przekraczać najniższej stawki emerytalnej, czyli 1338,44.

Mama 4 plus. Ile pieniędzy można dostać w ramach emerytury dla matek?

Po złożeniu i rozpatrzeniu wniosku emerytura z programu Mama 4 plus przyznawana jest dożywotnio. Ile pieniędzy może dostać kobieta, która życie spędziła, wychowując potomstwo? To zależy od tego, ile przyznano jej zwykłej emerytury. Program zakłada, że jego beneficjentki będą otrzymywać łącznie 1338,44 zł - czyli najniższą emeryturę na 2022 rok. Jeśli więc kobieta ma przyznaną emeryturę w wysokości 1000 zł, to z programu otrzyma dodatkowe 338,44 zł brutto - tak, żeby łącznie na jej konto trafiało 1338,44 zł.

Prezes ZUS Gertruda Uścińska podczas konferencji prasowej dotyczącej zmian w dokumentacji pracowniczej, Warszawa, 04.10.2018 r.14. emerytura - "wypłaty są zabezpieczone". Kiedy wypłata świadczenia?

Emerytura dla matek. Jak złożyć wniosek?

Wniosek można zaleźć na stronie ZUS-u, lub w jego placówkach.

Do wniosku powinno się załączyć:

  • informację o numerach PESEL dzieci,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający urodzenie dziecka, jeżeli akt urodzenia dziecka nie jest sporządzony w polskim rejestrze stanu cywilnego,
  • orzeczenie sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dzieckiem,
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

Emerytura (zdjęcie ilustracyjne)Waloryzacja emerytur 2023 - ile procent wyniesie? Rząd ustalił wskaźnik

*********************

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: