500 plus dla seniora. Komu przysługuje? Jak złożyć wniosek? [ZASADY]

Świadczenie 500 plus dla seniora w tym roku otrzyma więcej osób. Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy.

Od jesieni 2019 roku działa program nazywany potocznie "500 plus dla seniora" Jest to świadczenie uzupełniające dla osób, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wnioskować o nie można przez PUE ZUS, pocztą lub w placówce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zobacz wideo Tusk: Nikt nikomu nie zabierze 500+

500 plus dla seniora. Komu przysługuje? 

Choć potoczna nazwa wskazuje, że świadczenie przysługuje tylko osobom starszym, mogą je otrzymać wszystkie osoby powyżej 18. roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Niezdolność musi zostać potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. 

500 plus dla seniora przysługuje osobom, które mieszkają w Polsce, posiadają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu bądź prawo stałego pobytu w Polsce. Dotyczy to obywateli jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obywatele spoza UE lub EFTA również mogą je otrzymać jeśli mają zalegalizowany pobyt.

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi po waloryzacji?

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Osoba ubiegająca się o świadczenie nie może otrzymywać emerytury lub renty. Nie może jej też przysługiwać prawo do innych świadczeń ze środków publicznych - dotyczy to zasiłku stałego i okresowego. Świadczenia nie otrzymają też osoby pobierające emeryturę w innym państwie.

Prawa do świadczenia 500 plus dla seniora nie traci jedynie osoba, która otrzymuje inne świadczenia, jednak ich łączna kwota nie przekracza 1 396,13 zł brutto. Emeryci i renciści mogą otrzymać 500 plus, jeśli ich świadczenia nie przekraczają 1 896,13 zł od marca 2022 r.

Joe Biden (zdjęcie ilustracyjne)Ozdrowieniec Joe Biden znów ma COVID-19. "Prezydent jest bezobjawowy"

500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek? Jakie dokumenty są potrzebne?

500 plus dla seniora jest wypłacane dożywotnio każdej uprawnionej osobie, która złoży o nie wniosek w ZUS. Można zrobić to osobiście w placówce, wysłać pismo pocztą lub elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Wniosek do uzupełnienia znajdziesz TUTAJ. Do wniosku należy dołączyć jedno z wymienionych niżej orzeczeń:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: