Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi po waloryzacji? Kto może się ubiegać?

Kto może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku? Ile wynosi kwota tego dodatku po waloryzacji? Co z opiekunami dorosłych osób z niepełnosprawnościami? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w artykule.

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością (najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą uzyskać także opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną). Co zrobić, aby świadczenie zostało przyznane?

Świadczenie pielęgnacyjne tylko jeśli zrezygnujesz z pracy

Głównym warunkiem do zdobycia świadczenia jest to, że opieka musi być całodobowa i długotrwała, w związku z czym świadczeniobiorca nie jest w stanie podjąć żadnej pracy. A jeśli może pracować, świadczenie nie zostanie mu przyznane.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Jaka jest jego kwota?

Kwota świadczenia co roku ulega waloryzacji, która jest uzależniona od wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie, co w porównaniu do stawki z zeszłego roku oznacza wzrost o 148 zł.

Do uzyskania dodatku konieczny jest wniosek, który należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub miasta.

Zobacz wideo 500 plus a dzietność. Czy program spełnia swoje zadanie?

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Co z opiekunami dorosłych z niepełnosprawnością?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli podopieczny nadal się uczy). Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej podaje, że pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

A co jeśli podopiecznym jest osoba dorosła? W takim wypadku opiekunowie mogą ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, którego kwota nie wzrosła od lat i wynosi zaledwie 620 zł. Ten rodzaj wsparcia - tak świadczenie pielęgnacyjne - uniemożliwia opiekunowi podjęcie pracy, bo w przeciwnym razie straciłby prawo do świadczenia.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: