Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi w 2022 r.? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło z początkiem 2022 roku. Ile wynosi dodatek? Kto może ubiegać się o to wsparcie? Wyjaśniamy.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom, które sprawują stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. W dużej mierze są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami. Prawo do świadczenia mają jednaka nie tylko rodzice, ale też opiekunowie faktyczni dziecka lub osoby, które są dla małoletniego rodziną zastępczą spokrewnioną. 

Zobacz wideo Z jakim poziomem inflacji możemy pożegnać rok 2022?

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi w 2022 roku? 

Kwota świadczenia jest corocznie waloryzowana, a jej wysokość zależy od wzrostu najniższego wynagrodzenia. W 2022 roku świadczenie wynosi 2119 zł miesięcznie - w porównaniu z ubiegłym rokiem to wzrost 0 148 złotych. 

Aby uzyskać świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. Co ważne, jednym z warunków koniecznych do uzyskania dodatku jest to, że opieka musi być całodobowa oraz długotrwała. Inaczej mówiąc - opieka nie pozwala opiekunowi podjąć żadnej pracy

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)500 plus dla seniora. Więcej osób może otrzymać dodatkowe 500 zł

Więcej informacji na temat świadczeń znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? 

Świadczenie przyznaje się opiekunom dzieci oraz młodzieży z niepełnosprawnościami do 18. roku życia, jeśli podopieczny nadal się uczy - do 25. roku życia. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Do kiedy wniosek 300 plus?Wyprawka szkolna "Dobry start". Świadczenie 300 plus. Kiedy wypłata?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: