Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Dla kogo? O uzyskanie świadczenia jest teraz łatwiej

W kwietniu zmieniły się zasady przyznawania wcześniejszej emerytury osobom, które urodziły się po 1948 roku. Dzięki kwietniowej nowelizacji łatwiej uzyskać świadczenie. Przypominamy, jakie warunki należy spełnić.

Osoby, które urodziły się po 31 grudnia 1948 r., mogą ubiegać się o wcześniejszą tzw. emeryturę pomostową. Możliwość tę mają jednak tylko osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Emerytura pomostowa. Korzystna zmiana od kwietnia 2022 r.

Od 20 kwietnia 2022 r. ubiegać się o wcześniejsze przyznanie świadczenia mogą także osoby, które nie rozwiązały stosunku pracy przed złożeniem wniosku. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone do czasu zakończenia pracy.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych po 1948 r. Komu zostanie przyznana?

Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Osoby, które chciałyby przejść na emeryturę przed jego ukończeniem, mają taką możliwość, jeśli spełnią poniższe warunki:

  • osiągną okresy składkowe i nieskładkowe - co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w przepisach dotychczasowych, lub pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienionej w ustawie o emeryturach pomostowych;
  • spełnią pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Emerytura pomostowa. Sam wniosek nie wystarczy

Osoby ubiegające się o emeryturę pomostową oprócz wniosku muszą dostarczyć do ZUS-u te dokumenty:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych;
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej;
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.;
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: