Waloryzacja emerytur 2023 - ile procent wyniesie? Rząd ustalił wskaźnik

Rada Ministrów przedstawiła w środę projekt rozporządzenia dotyczącego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku. Jak czytamy, ma on zostać zwiększony na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w obecnym roku. To mniej niż domagali się związkowcy.

13 lipca Rada Ministrów opublikowała rozporządzenie w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku.

Zobacz wideo Dlaczego ceny rosną? Trzy najważniejsze powody

Waloryzacja emerytur i rent 2023. Rada Ministrów ustaliła wskaźnik na poziomie ustawowego minimum

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym - przypomina Rada Ministrów. Zgodnie z opublikowanymi dokumentami wskaźnik waloryzacji miałby w przyszłym roku pozostać na poziomie ustawowego minimum.

Tymczasem jak pisaliśmy, według związkowców wskaźnik powinien być znacznie wyższy. Sebastian Koćwin, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych powiedział, że "powinien [on - red.] wynosić nie mniej niż inflacja w gospodarstwach domowych emerytów i rencistów, powiększona o co najmniej 50 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.". Dodatkowo zdaniem OPZZ świadczenia emerytalno-rentowe powinny być także waloryzowane dwa razy w roku.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Wiemy, kto skorzysta

Wskaźnik waloryzacji przyszłorocznych emerytur ustalony. Uzasadnienie Rady Ministrów

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji, 26 maja tego roku Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji, w której strona rządowa zaproponowała Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie go na poziomie ustawowego minimum, czyli 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2022 r.

"Zarówno podczas posiedzenia Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 8 czerwca 2022 r., wspólnego posiedzenia Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego oraz Zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 27 czerwca 2022 r., jak i podczas Plenarnego Posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się 29 czerwca 2022 r., nie wypracowano wspólnego stanowiska w zakresie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2023 r. w części dotyczącej realnego wzrostu płac" - czytamy.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne)Dodatek do emerytury po 65. i 75. roku życia. Jak go otrzymać?

Więcej o: