Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Wiemy, kto skorzysta. Są warunki

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia może złożyć wielu seniorów i w ten sposób zwiększyć wysokość swojego świadczenie. Kto może złożyć wniosek?

Główny Urząd Statystyczny w marcu poinformował, że obniżył się średni wiek życia Polaków. I choć nie jest to dobra wiadomość, to wpływa ona znacząco na wielkość świadczeń otrzymywanych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie na podstawie tych danych urząd oblicza bowiem emeryturę dla osób, które są uprawnione do pobierania świadczenia. Kto może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia?

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Kto może się ubiegać?

Zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie internetowej ZUS, emeryturę lub rentę można przeliczyć gdy:

  • przy składaniu wniosku o przyznanie świadczenia nie dysponowałeś wszystkimi dokumentami za okresy ubezpieczenia, które mogłyby zostać uwzględnione przy obliczaniu świadczenia;
  • obecnie możesz udokumentować zarobki za lata sprzed roku przejścia na emeryturę lub rentę, lub zarobki, jakie uzyskiwałeś po przyznaniu świadczenia;
  • po przyznaniu świadczenia pracowałeś lub opłacałeś składki na ubezpieczenie społeczne.

Więcej informacji na temat emerytur znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie rehabilitacyjne 2021. Ile wynosi? Kto może się o nie starać? [Poradnik] - zdjęcie ilustracyjneZasiłek rehabilitacyjny. Dla kogo? Jaka jest jego wysokość?

"Przeliczenie świadczenia następuje na twój wniosek. Emeryturę lub rentę przeliczymy od miesiąca, w którym złożysz wniosek. Jeśli okazałoby się, że po przeliczeniu przysługuje ci niższe świadczenie, to nadal będziemy wypłacali Ci świadczenie w dotychczasowej wysokości" - czytamy na stronie ZUS

Ponownie przeliczyć emeryturę mogą osoby, które:

  • już osiągnęły lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku;
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, jednak nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a więc emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. CO w przypadku seniorów, którym przyznano świadczenie na nowych zasadach?

Jeśli seniorowi emeryturę przyznano na nowych zasadach, mogą oni przeliczyć świadczenie pod warunkiem, że:

  • po jej przyznaniu pracowały lub podlegały ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu;
  • uzyskały nowe dowody, które mają wpływ na wysokość kapitału początkowego, bo dotyczą okresów składkowych i nieskładkowych lub wynagrodzenia za okres, który przypada przed przyznaniem emerytury.

Co ważne, od początku roku obowiązują nowe limity dotyczące ponownego przeliczenia emerytury. Do tej pory pracujący seniorzy urodzeni po 31 grudnia 1948 roku mogli złożyć wniosek raz na kwartał. Obecnie ta grupa ma taką możliwość tylko raz w roku. Po ponownym przeliczeniu ZUS będzie zwiększał świadczenie przez doliczenie 1,3 proc. podstawy wymiaru za każdy rok okresów składkowych. "O przeliczenie emerytury nie powinni natomiast występować emeryci, którzy nie prowadzą działalności zarobkowej i nie opłacają składek" - czytamy. 

Ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Jak złożyć wniosek?

Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury możemy złożyć osobiście lub drogą internetową. Odpowiedni formularz jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej ZUS pod TYM linkiem.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: