Zwolnienie lekarskie L4. Kiedy można stracić zasiłek chorobowy? [LISTA]

Zwolnienie lekarskie, czyli popularne L4, to dokument, który potwierdza czasową niezdolność pracownika do wykonywania swoich obowiązków. Kiedy można stracić zasiłek chorobowy? ZUS wylicza kilka sytuacji.

Zwolnienie lekarskie tzw. L4 wystawia wyłącznie lekarz. Choremu, w trakcie jego nieobecności w pracy, przysługuje wynagrodzenie oraz zasiłek. Warunkiem wypłaty świadczeń jest wysyłka elektronicznego zwolnienia e-ZLA przez medyka do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Następnie ZUS przekazuje je pracodawcy na konto PUE ZUS.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Likwidacja OFE. Opłata przekształceniowa podatkiem od oszczędności?

Zwolnienie lekarskie L4. Kiedy nie przysługuje zasiłek chorobowy? 

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres 182 dni. Przez 270 dni podczas gruźlicy lub w trakcie ciąży - podaje ZUS. Natomiast za okres niezdolności do pracy przypadający po ustaniu ubezpieczenia świadczenie przysługuje nie dłużej niż przez 91 dni. O pieniądze można się ubiegać po skompletowaniu dokumentów. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy chory ich nie otrzyma.

Zasiłek nie przysługuje Ci za okres niezdolności do pracy:

  • za który zachowujesz prawo do wynagrodzenia, na podstawie przepisów szczególnych,
  • w którym przebywasz na urlopie bezpłatnym lub urlopie wychowawczym,
  • w którym jesteś tymczasowo aresztowany lub odbywasz karę pozbawienia wolności (z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób, które  wykonują odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania),
  • która przypada w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który nie zachowujesz prawa do wynagrodzenia, w okresie od dnia śmierci pracodawcy do dnia: wygaśnięcia umowy o pracę; pisemnego porozumienia o kontynuowaniu stosunku pracy na dotychczasowych  zasadach do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego albo do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego; rozwiązania umowy o pracę na czas określony,
  • która powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, co stwierdza prawomocne orzeczenie sądu,
  • za okres pierwszych pięciu dni, jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana nadużyciem alkoholu (fakt ten jest stwierdzony przez lekarza kodem ‘’C" w zaświadczeniu lekarskim lub w odpowiednim postępowaniu, np. mającym na celu ustalenie okoliczności wypadku),
  • objęty zwolnieniem lekarskim, które zostało sfałszowane,
  • objęty zwolnieniem lekarskim, w czasie którego wykonywałeś pracę zarobkową lub wykorzystywałeś to zwolnienie niezgodnie z jego celem, co zostało stwierdzone podczas kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy przeprowadzonej przez płatnika zasiłku.

- wylicza ZUS

Lekarz o hejcie na rejestratorki w przychodni: Proszę zwrócić uwagę, że to są kobiety, a na kobiety - niestety - ludziom łatwiej nakrzyczeć niż na mężczyznę. Na mnie, faceta, rzadko kiedy wylewa się frustracja pacjenta Zwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz można otrzymać L4?

Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich od 2022 roku

Zakład Ubezpieczeń Społeczny od 2022 roku może kontrolować pracowników podczas zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w dwóch firmach.

 - W tej sytuacji ZUS będzie mógł uzyskać informacje, czy ubezpieczony, wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy - wyjaśniła portalowi kadry.infor.pl, Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Dzięki temu ZUS uzyska uprawnienia do  pozyskiwania danych koniecznych do ustalenia praw pracownika do zwolnienia lekarskiego.  

Zwolnienie lekarskie (zdjęcie ilustracyjne) Zwolnienie lekarskie i kody literowe. Czy pracodawca może je zobaczyć?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina. 

Więcej o: