Zasiłek rehabilitacyjny 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje? Nie wszystkim udaje się go uzyskać

Osoby, których zasiłek chorobowy dobiega końca, a które wciąż pozostają niezdolne do pracy, mogą skorzystać ze świadczenia rehabilitacyjnego. Warto, by złożyły wniosek jak najszybciej - dzięki temu zagwarantują sobie ciągłość w wypłacie świadczeń.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom, które zakończyły już okres pobierania zasiłku chorobowego, ale ich stan zdrowia wciąż nie pozwala na powrót do pracy. Jednocześnie lekarz orzecznik musi poświadczyć, że dalsze leczenie lub rehabilitacja pacjenta rokuje odzyskanie zdolności do pracy.

Komu nie przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Zasiłku rehabilitacyjnego nie dostanie jednak każdy. Nie skorzystają z niego osoby, które są na urlopie lub mają prawo do:

  • emerytury albo świadczenia przedemerytalnego;
  • renty z tytułu niezdolności do pracy;
  • zasiłku dla bezrobotnych;
  • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego;
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

A także gdy:

  • przebywają na bezpłatnym lub wychowawczym urlopie,
  • podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu rolników,
  • powróciły do pracy po wyczerpaniu zasiłku chorobowego,
  • niesłusznie otrzymały świadczenie za miesiąc, w którym wykonywały pracę lub gdy okres pobierania świadczenia był wykorzystywany niezgodnie z celem,
  • niezdolność do pracy powstała w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, w okresie tymczasowego aresztowania czy kary pozbawienia wolności. 

Zasiłek rehabilitacyjny 2022. Ile wynosi? Jak długo można go pobierać?

Kwotę świadczenia rehabilitacyjnego oblicza się na podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, a więc przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracownika za okres 12 miesięcy kalendarzowych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Wysokość świadczenia przez pierwsze trzy miesiące (90 dni) wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Później zostaje obniżona do 75 proc. W lepszej sytuacji są kobiety w ciąży oraz osoby, które uległy wypadkom w miejscu pracy - przysługuje im 100 proc. wynagrodzenia.

Świadczenie rehabilitacyjne można pobierać maksymalnie przez 12 miesięcy.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne. Warto się pospieszyć

Chcąc zachować ciągłość w wypłacie świadczeń, wniosek do ZUS-u o zasiłek rehabilitacyjny należy złożyć najpóźniej na 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dodatkowo trzeba do niego dołączyć lekarskie zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zaświadczenie płatnika składek. W zależności od sytuacji potrzebne mogą okazać się także inne dokumenty. Więcej szczegółów na stronie ZUS.

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie rehabilitacyjne? Można przez internet

Wniosek o zasiłek rehabilitacyjny można wysłać przez internet, za pośrednictwem platformy Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Na stronie należy wybrać usługę "Złożenie dokumentu ZNp-7" -> "Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne (oświadczenie dla celów świadczenia rehabilitacyjnego)".

Po wypełnieniu pierwszej części formularza wybiera się sposób odbioru korespondencji w sprawie świadczenia. Domyślnie odpowiedź na wniosek zostanie skierowana na skrzynkę elektroniczną poprzez PUE ZUS. Można wybrać też odpowiedź w formie papierowej, z odbiorem osobistym bądź przez pełnomocnika albo pocztą tradycyjną.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: