Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi po waloryzacji? Komu przysługuje?

Kto może się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne w 2022 roku? Ile wynosi kwota tego dodatku po waloryzacji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w naszym artykule.

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Zazwyczaj są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną. Co zrobić, aby świadczenie zostało przyznane?

Jednym z głównych warunków jest to, że opieka musi być całodobowa i długotrwała, w związku z czym świadczeniobiorca nie jest w stanie podjąć żadnej pracy. W przypadku, gdy może pracować, świadczenie nie jest mu przyznawane.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Emerytura 'Mama 4+'. Świadczenie za wychowanie co najmniej czworga dzieci. Ile można zyskać? (zdjęcie ilustracyjne)Emerytura za urodzenie dzieci. Polki mogą otrzymać nawet 1338 zł

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi?

Kwota świadczenia co roku ulega waloryzacji, która jest uzależniona od wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie, co w porównaniu do stawki z zeszłego roku oznacza wzrost o 148 zł.

Do uzyskania dodatku konieczny jest wniosek, który należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub miasta.

Zobacz wideo Dlaczego ceny rosną? Trzy najważniejsze powody

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Co z opiekunami dorosłych z niepełnosprawnością?

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością do 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli podopieczny nadal się uczy). Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej podaje, że pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • matce lub ojcu;
  • opiekunowi faktycznemu dziecka;
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • innej osobie, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, za wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Bon Turystyczny - Jak skorzystać? - zdjęcie ilustracyjneBon turystyczny 2022. Jak go aktywować? Kto może odebrać 1000 zł?

A co z osobami, które opiekują się dorosłymi z niepełnosprawnościami? Mogą ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, którego kwota nie wzrosła od lat i wynosi 620 zł. Ten rodzaj wsparcia, tak jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, uniemożliwia opiekunowi podjęcie pracy, bo w przeciwnym razie straciłby prawo do świadczenia.

***
Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>

Więcej o: