Zwolnienie lekarskie - kody literowe w L4. Czy pracodawca może zobaczyć powód nieobecności?

Kiedy zachorujemy, a nasz pracodawca otrzyma nasze zwolnienie lekarskie, czy będzie wiedział, z jakiego powodu zostało wypisane? Sprawdź, jakimi kodami lekarze oznaczają dane schorzenie.

Pracodawca nie będzie wiedzieć, z jakiego powodu zostało wypisane zwolnienie lekarskie. Oznacza to, że nie ma dostępu do kodu choroby. Dodatkowo pracodawca nie może żądać, aby pracownik podał informacje na temat stanu swojego zdrowia.

Zobacz wideo Pandemia negatywnie wpłynęła na sytuację zawodową kobiet. Ich aktywizacja może przynieść gospodarce 300 mld zł do 2030 roku

Zwolnienie lekarskie - co znajduje się na L4? Czy pracodawca pozna powód zwolnienia pracownika? 

Na e-ZLA (elektronicznym zwolnieniu lekarskim) znajduje się: 

 • imię i nazwisko pacjenta;
 • numer PESEL lub numer dowodu osobistego/paszportu;
 • adres, pod którym pacjent będzie przebywać w czasie zwolnienia;
 • daty obejmujące zwolnienie;
 • istotne zalecenia lekarskie;
 • miejsce, w którym udzielono świadczenia oraz dane lekarza wystawiającego zwolnienie;
 • dane pracodawcy.

Przeczytaj więcej informacji z kraju na stronie głównej Gazeta.pl

Pracodawca nie wie, z jakiego powodu zostało wypisane zwolnienie, jednak istnieje wyjątek od tej reguły. Jest to sytuacja, gdy dane te są potrzebne do skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy oraz w w przypadku skorzystania z niezdolności do pracy w związku z art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. W taki sytuacjach na zwolnieniach umieszczane są kody literowe: 

 •  A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającej 60 dni, spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą;
 • B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży;
 • C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu;
 • D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą;
 • E - niezdolność do pracy spowodowaną chorobą, o której mowa w art. 7 rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do zasiłku chorobowego pkt 2

"W zaświadczeniu lekarskim, na pisemny wniosek ubezpieczonego, nie umieszcza się kodu 'B' i 'D'" - czytamy w ustawie. 

Zmiany w kontroli zwolnień lekarskich od 2022 roku

Zakład Ubezpieczeń Społeczny od 2022 roku może kontrolować pracowników podczas zwolnienia lekarskiego. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych w dwóch firmach. - W tej sytuacji ZUS będzie mógł uzyskać informacje, czy ubezpieczony, wykorzystując zwolnienie lekarskie w jednej firmie, nie pracował w tym samym czasie u drugiego pracodawcy - wyjaśniła portalowi kadry.infor.pl, Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. Dzięki temu ZUS uzyska uprawnienia do  pozyskiwania danych koniecznych do ustalenia praw pracownika do zwolnienia lekarskiego. 

**********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: