500 plus dla seniora. Nowe zasady. Świadczenie otrzyma więcej osób

500 plus dla seniora, to potoczne określenie programu przeznaczonego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Świadczenie przyznawane jest jednak nie tylko osobom starszym. Co trzeba zrobić, żeby je otrzymać?

500 plus dla seniora to popularna nazwa programu, który wspiera osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji. Świadczenie mogą otrzymać nie tylko emeryci. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zdobyć dodatkową gotówkę?

Zobacz wideo Szczepienia w Polsce. Jak wygląda kwalifikacja osób ze schorzeniami?

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

500 plus dla seniora. Jakie warunki trzeba spełnić?

Warunki, jakie trzeba spełnić, żeby otrzymać świadczenie uzupełniające, nazywane 500 plus dla seniora, podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Co trzeba zrobić, żeby dostać dodatkowe 500 zł?

  • Ukończyć 18 lat
  • być niezdolnym do samodzielnej egzystencji (niezdolność ta musi być stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  • nie mieć praw do emerytury ani renty, nie masz ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie mieć prawa do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo

  • mieć prawa do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł.

Podsumowując - żeby otrzymać świadczenie, istotne są nie tylko czynniki takie jak stan zdrowia, ale także wysokość przychodów osoby wnioskującej o wsparcie.

500 plus dla seniora. Jak złożyć wniosek?

Po waloryzacji z marca 2022 roku (do lutego brano pod uwagę jedynie osoby, których dochód nie przekraczał 1272,08 brutto, natomiast od marca próg ten wzrósł do 1396,13 zł brutto) więcej osób zyskało prawo do świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Jak złożyć wniosek o takie 500 plus?

Można go złożyć w każdej placówce ZUS, przesłać pocztą lub wysłać przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Druk wniosku ESUN możesz pobrać ze strony www.zus.pl lub pobrać w placówkach ZUS.

Do wniosku powinniśmy dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji. Jeżeli mamy orzeczenie wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, także powinniśmy je załączyć.

Jeżeli jednak te dokumenty zostały przekazane wcześniej do ZUS w ramach dokumentacji emerytalno-rentowej, nie trzeba ich ponownie wysyłać.

Decyzję o przyznaniu świadczenia otrzymamy w ciągu 30 dni.

********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: