Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne to forma pomocy osobom, które nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. W jaki sposób możemy się o nie ubiegać? Ile dokładnie wynosi i kto może je otrzymać?

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek, który przysługuje osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Jednak by otrzymać pieniądze, muszą one zrezygnować z zatrudnienia lub innego rodzaju pracy zarobkowej. 

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Gawkowski: PiS szuka trików i sztuczek finansowych, które mają sprowadzić pieniądze do budżetu

Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi?

Kwota świadczenia podlega corocznej waloryzacji. Waloryzacja uzależniona jest od procentowego wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. W tym roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2119 zł miesięcznie. W porównaniu do 2021 roku oznacza to wzrost o 148 zł. Aby starać się o dodatek, należy złożyć wniosek w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. 

Zasiłek wypłacany jest przez czas nieokreślony. Na czas określony przyznaje się go tylko wtedy, gdy na czas określony przyznano także orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Umowa zlecenie a emerytura. Zdjęcie ilustracyjne.Czy umowa zlecenie wlicza się do stażu pracy? Co z wysokością emerytury?

Kto może ubiegać się o dodatkowe pieniądze?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnimi do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem że podopieczny nadal się uczy. O zasiłek mogą ubiegać się:

  • matka albo ojciec,
  • faktyczny opiekun dziecka,
  • osoba, która jest rodziną zastępczą spokrewnioną, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, na przykład rodzeństwo, dziadkowie,
  • inna osoba, która według przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zobowiązana do płacenia alimentów, poza osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Oddawanie krwi (zdjęcie ilustracyjne)Oddawanie krwi. Ile dni wolnych od pracy przysługuje honorowym dawcom krwi?

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina. 

Więcej o: