200 zł dodatkowo do emerytury? To możliwe! Żeby zdobyć dożywotni dodatek, trzeba złożyć wniosek

Niektórzy seniorzy mogą każdego miesiąca otrzymywać dodatkowe 200 zł do emerytury. Żeby zdobyć pieniądze, trzeba wypełnić specjalny wniosek, ale nie w ZUS.

Seniorzy, którzy szczególnie zasłużyli się dla swojej społeczności, mogą liczyć na dodatkowe 200 zł do emerytury. Co istotne - świadczenie przyznawane jest dożywotnio, każdego miesiąca pomaga więc spiąć domowy budżet. Niestety, mogą się o nie ubiegać tylko nieliczni emeryci. 

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

200 zł do emerytury. Kto może się ubiegać o dodatek? 

Dodatek w wysokości 200 zł do emerytury mogą zdobyć seniorzy, którzy szczególnie angażowali się w życie społeczności. Świadczenie przeznaczone jest dla trzech grup seniorów. Mogą je pobierać: 

 • strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych,
 • seniorzy służący w Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym,
 • seniorzy służący w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Skutki burz i ulew w Polsce. Opener przerwany, Żywiec zalany. Strażacy interweniowali 1300 razySkutki burzy. Opener przerwany, Żywiec zalany. Ponad 1300 interwencji

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dodatek? Należy:

 • ukończyć wiek emerytalny,
 • czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych co najmniej raz w roku przez okres minimum 25 lat w przypadku mężczyzn i przez 20 lat w przypadku kobiet.

Dodatek do emerytury. Gdzie złożyć wniosek? 

Za przyznawanie dodatków do emerytur tego typu nie odpowiada ZUS, tylko miejska lub powiatowa komenda Straży Pożarnej. Co musimy zrobić? 

 1. Wypełnić wniosek z klauzulą RODO.
 2. Znaleźć trzech świadków, którzy wypełnią oświadczenia potwierdzające udział wnioskującego w akcjach ratowniczych, przy czym jeden z nich musi być osobą, która pełniła funkcję publiczną lub była zatrudniona w urzędzie obsługującym organ administracji samorządowej.
 3. Udać się do urzędu gminy w celu potwierdzenia wiarygodności oświadczeń świadków.
 4. Wraz z wnioskiem oraz oryginałami oświadczeń udajemy się do powiatowego lub miejskiego komendanta Staży Pożarnej.

Ważne - świadkiem nie mogą być:

 • małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty do drugiego stopnia wnioskodawcy;
 • osoba związana z wnioskodawcą tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli;
 • osoba pozostająca wobec wnioskodawcy w stosunku podrzędności służbowej.
 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Jeśli spełnimy wszystkie warunki, każdego miesiąca będziemy otrzymywać dodatkowe 200 zł do emerytury. 

*********

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: