500 plus dla seniora. Więcej osób może otrzymać dodatkowe 500 zł. Kto dokładnie?

Świadczenie 500 plus dla seniora otrzyma w tym roku więcej osób. Mogą z niego skorzystać osoby pełnoletnie, które spełnią kilka określonych warunków. Komu przysługuje 500 plus dla seniora? Co należy zrobić, aby je otrzymać?

Do świadczenia 500 plus dla seniora są upoważnione określone osoby. Okazuje się, że mogą z niego korzystać nie tylko seniorzy. Świadczeniobiorcą może też być osoba młodsza, która nie jest w wieku senioralnym. Dotyczy to osób, które nie są zdolne do samodzielnej egzystencji. Aby otrzymać 500 plus dla seniora, należy jedynie uzupełnić wymagany wniosek.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

500 plus dla seniora. Jakie dokumenty są potrzebne, aby dostać 500 plus dla seniora?

Świadczenie 500 plus dla seniora przysługuje każdej uprawnionej do świadczenia osobie. Jest ono wypłacane co miesiąc dożywotnio. Niezbędne jest złożone wniosku w placówce ZUS. Można go przesłać pocztą lub wysłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Druk wymaganego wniosku znajduje się na stronie internetowej ZUS-u. Do wniosku należy dołączyć jedno z poniższych orzeczeń:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwo.

Jeżeli jesteśmy pewni, że ZUS posiada już wymagane orzeczenie w swojej dokumentacji, nie trzeba wysyłać go ponownie.

Zobacz wideo Gill-Piątek: Polska 2050 nie chce zmieniać programu 500+

500 plus dla seniora. Kto dostanie 500 plus dla seniora?

Świadczenie przysługuje osobom, które mieszkają w Polsce, posiadają polskie obywatelstwo lub mają prawo pobytu bądź prawo stałego pobytu w Polsce. Dotyczy to obywateli jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Obywatele spoza UE lub EFTA również mogą je otrzymać jeśli mają zalegalizowany pobyt. Osoba, która ubiega się o świadczenie 500 plus dla seniora, nie może otrzymywać emerytury lub renty. Nie może jej również przysługiwać prawo do innych świadczeń ze środków publicznych - dotyczy to zasiłku stałego i okresowego. Nie otrzymają świadczenia osoby, które pobierają emeryturę w innym państwie. Prawa do świadczenia 500 plus dla seniora nie traci jedynie osoba, która otrzymuje inne świadczenia, jednak ich łączna kwota nie przekracza 1 396,13 zł brutto. Emeryci i renciści mogą otrzymać świadczenie, jeśli ich świadczenia nie przekraczają 1 896,13 zł od marca 2022 r.

Więcej o: