Emerytura dla urodzonych po 1948. Nowe zasady. O wypłatę świadczenia będzie łatwiej

Emerytura dla urodzonych po 1948 jest przyznawana na nowych zasadach. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie bierze już pod uwagę jednego z czynników, przez który wiele wniosków było odrzucanych. Kto otrzyma świadczenie? Jakie dokumenty trzeba dostraczyć? Odpowiadamy.

Emerytura pomostowa to wcześniejsze świadczenie, o które mogą ubiegać się osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku. Jeszcze do 20 kwietnia 2022 roku jednym z warunków przed złożeniem wniosku do ZUS-u było rozwiązanie stosunku pracy. Po nowelizacji w przypadku pozytywnej decyzji, prawo do wypłaty świadczenia zostanie po prostu zawieszone.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo xt Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Emerytura dla urodzonych po 1948. Kto ją otrzyma?

Rodzaj wykonywanej pracy oraz data urodzenia nie są jedynymi czynnikami uprawniającymi do starania się o wcześniejsze świadczenie. Osoby urodzone po 1948 roku ubiegające się o emeryturę pomostową, muszą spełnić określone warunki:

  • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe wynoszące co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn,
  • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w przepisach dotychczasowych bądź pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • po 31 grudnia 2008 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych,
  • spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

stare banknoty (zdjęcie ilustracyjne) Banknoty z PRL-u warte fortunę? Trzeba zwrócić uwagę na jeden szczegół

Co trzeba dostarczyć do ZUS? Niezbędne dokumenty

Poza wnioskiem o emeryturę pomostową musimy również dostarczyć:

  • informację o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy m.in.: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego czy nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające okresy wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie przed 1 stycznia 1999 r.,
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o orzeczonej niezdolności do wykonywania prac w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze.

Emeryci (zdjęcie ilustracyjne) 14. emerytura 2022. Komu przysługuje? Kiedy wypłaty? [TERMINY]

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: