Dodatek pielęgnacyjny 2022. Komu przysługuje? Ile wynosi po waloryzacji?

Dodatek pielęgnacyjny przysługuje tym, którzy nie pracują lub rezygnują z zatrudnienia, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ile wynosi i komu przysługuje? Odpowiadamy.

Dodatek pielęgnacyjny ma na celu przynajmniej częściowe pokrycie kosztów, wynikających z niezdolności osoby, która się o taki zasiłek ubiega. To rodzaj comiesięcznej pomocy ze strony państwa, wypłacanej przez ZUS. Kto może się ubiegać o świadczenie? Ile wynosi? Na wszystkie pytania odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo PiS zawalczy o wyborców kolejnymi obietnicami? Kuczyński: Kierujemy się w stronę Grecji

Dodatek pielęgnacyjny. Komu przysługuje?

O dodatek pielęgnacyjny mogą ubiegać się osoby uprawnione do emerytury lub renty własnej, uznane przez lekarza orzecznika z ZUS-u za całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji, bądź te, które ukończyły 75. rok życia.

Warto podkreślić, że świadczenie nie przysługuje osobie, która przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, chyba że przebywa ona poza placówką przez okres dłuższy niż dwa tygodnie w miesiącu.

Szczecin, (18.06.2022 r.)Bezpieczeństwo nad wodą. Podstawowe zasady. O czym pamiętać? [LISTA]

Ile wynosi świadczenie?

Dodatek pielęgnacyjny dla osób, które mogą się u niego ubiegać, od 1 marca 2022 wynosi 256,44 zł. Świadczenie, podobnie jak emerytura czy renta, jest corocznie waloryzowane, dlatego jego wysokość ulega zmianie. W 2021 roku niezdolni do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, a także seniorzy po ukończeniu 75. roku życia otrzymywali 239,66 zł miesięcznie, a 2020 r. - 229,91 zł.

Wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Dodatek pielęgnacyjny wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego też tam należy złożyć wniosek. Chcąc otrzymać świadczenie, należy złożyć wymagane dokumenty:

  • wniosek o dodatek pielęgnacyjny (druk SR-3 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego),
  • zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 (wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku),
  • dokumentacja medyczna (ewentualnie).

Wniosek można złożyć:

  • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu),
  • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.

Dla osoby, która ukończyła 75 lat życia, dodatek pielęgnacyjny przyznawany jest przez organ rentowy z urzędu - podaje ZUS.

SeniorkaEmerytura po mężu. Kiedy się nie opłaca? Wdowy mogą stracić pieniądze

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: