Emerytura po mężu. Kiedy się nie opłaca? Wdowy, składając wniosek, mogą stracić pieniądze

Nie każda wdowa może liczyć na emeryturę po mężu. Poza tym nie wszystkim wdowom, którym przysługuje świadczenie, jego pobieranie się opłaca. Jakie warunki trzeba spełnić?

Renta rodzinna, czyli potocznie emerytura po mężu, nie przysługuje wszystkim wdowom. Dostęp do świadczenia jest ograniczony, a ponadto nie wszystkie osoby, które mogą się o nie ubiegać, wyjdą na tym na dobre. Żeby otrzymać taką rentę, trzeba spełnić określone warunki.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Przeczytaj więcej informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać emeryturę po mężu?

Renta rodzinna przeznaczona jest nie tylko dla wdów, ale też rodziców, rodzeństwa lub dzieci osoby zmarłej, oczywiście, jeśli spełnią określone warunki. Jakie?

Osoba, która zmarła, przed śmiercią musiała:

 • mieć ustalone prawo do emerytury, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • mieć ustalone prawo do emerytury pomostowej;
 • mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniała warunki do jej uzyskania;
 • pobierać zasiłek przedemerytalny;
 • pobierać świadczenie przedemerytalne;
 • pobierać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

W przypadku wdowy istnieją specjalne wytyczne:

 • skończyła 50 lat lub więcej;
 • w chwili śmierci męża nie była zdolna do pracy;
 • ukończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w ciągu 5 lat od śmierci męża, lub do momentu zakończenia opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej;
 • wychowuje dziecko (poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli kontynuuje naukę) uprawnione do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym;
 • wychowuje uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym dziecko ze stwierdzoną trwałą niezdolnością do pracy lub samodzielnej egzystencji.

Rentę rodzinną po zmarłym może otrzymywać więcej niż jedna osoba, jednak wysokość świadczenia nigdy nie jest równa wysokości emerytury przyjmowanej przez zmarłego przed śmiercią.

Składając wniosek o emeryturę po mężu, wdowa musi całkowicie zrezygnować z własnego świadczenia. Warto to dobrze przekalkulować, bo w ramach renty po zmarłym pojedyncza osoba otrzyma zaledwie 85 % należnej mu emerytury.

***

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: