Kiedy wypłata 500 plus? Nowe terminy wypłaty świadczenia

Od 1 czerwca trwa nowy okres wypłat świadczenia "Rodzina 500 plus". Wiąże się to ze zmianą terminów wypłat. Każdy rodzic może samodzielnie sprawdzić, kiedy otrzyma pieniądze, ponieważ terminy wypłat uległy zmianie.

Nowe terminy wypłat obowiązują od 1 czerwca aż do maja 2023 roku. Każdy świadczeniobiorca otrzymał inny termin wypłaty 500 plus, który został mu przydzielony automatycznie. Można to sprawdzić na stronie PUE ZUS. Nowy termin obowiązuje przez cały okres, na który zostało przyznane kolejne świadczenie wychowawcze. 

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Świadczenie 500 plus. Kiedy wypłata?

Terminy wypłaty świadczenia zostały zaplanowane na 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień każdego miesiąca. Jeśli płatność wypadnie w dzień wolny od pracy, środki zostaną dostarczone na konto świadczeniobiorcy dzień wcześniej. Aby sprawdzić dokładną datę wpływu środków, należy zalogować się na koncie PUE ZUS, wybrać zakładkę "Świadczeniobiorca", z lewej strony wybrać pole "500 plus wnioski i świadczenia", następnie należy wybrać "szczegóły wniosku" - wtedy pokaże się data wypłaty świadczenia.

Świadczenie 500 plus. Kolejny okres rozliczeniowy

Nowy okres świadczeniowy przypada od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. Aby ciągłość świadczenia została zachowana, należało złożyć wniosek w ZUS-ie do końca kwietnia. Jeśli wniosek zostanie złożony do końca czerwca, wtedy świadczenie zostanie przekazane z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2022 roku, świadczenia będzie przysługiwać od miesiąca złożenia stosownego wniosku. Wnioski o 500 plus można składać elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Pieniądze trafiają tylko na wskazane rachunki bankowe.

Więcej o: