Emerytura dla urodzonych po 1948 r. ZUS zaakceptuje więcej wniosków. Chodzi o jeden szczegół

Wcześniejsza emerytura dla urodzonych pomiędzy po 1948 r. roku przysługuje osobom, które pracowały w szczególnych warunkach oraz o szczególnym charakterze. Senior, który spełnia odpowiednie wymagania, może złożyć wniosek o świadczenie w ZUS. Od niedawna zakład może akceptować większą liczbę wniosków - wszystko przez jeden drobiazg.

Na wcześniejszą emeryturę przejść mogą osoby, które urodzone po 1948 roku pod warunkiem, że ich praca znajduje się w wykazie prac o charakterze szczególnym lub w szczególnych warunkach. Co ważne, musi to potwierdzić odpowiedni zapis w świadectwie pracy. Warunki konieczne do przyznania wcześniejszej emerytury mogą się nieco różnić w zależności od zawodu wykonywanego przez seniora. 

Zobacz wideo Co oznaczają zmiany w PIT-0 dla seniora? Ekspert wyjaśnia

Emerytura dla urodzonych po 1948 r. Jakie warunki trzeba spełnić? 

Oprócz spełnienia warunku dotyczącego pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze seniorzy muszą też spełnić te, które występowały na dzień 31 grudnia 2008 roku:

 • udowodnić okresy składkowe i nieskładkowe (co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn),
 • przed 1 stycznia 1999 r. wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w przepisach dotychczasowych bądź pracę w szczególnych warunkach, lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych,
 • wykonywać pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wymienioną w ustawie o emeryturach pomostowych
 • spełnić pozostałe warunki zróżnicowane w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Należy pamiętać, że ZUS nie uwzględnia niektórych okresów podczas ustalania stażu pracy. Chodzi o: 

 • okres wykonywania pracy w niepełnym wymiarze,
 • pracę wykonywaną w ramach umowy zlecenia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • okresy po 14 listopada 1991 r., w których praca nie była wykonana, a za które wypłacone zostało wynagrodzenie tj. zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne czy zasiłek macierzyński,
 • okres urlopu wychowawczego i bezpłatnego,
 • służbę wojskową.

Emerytura dla urodzonych po 1948 r. ZUS wprowadził zmiany 

20 kwietnia 2022 roku ZUS wprowadził zmiany, które sprawiają, że seniorzy, którzy dotychczas nie rozwiązali stosunku pracy przed złożeniem formularza, mają szansę na pozytywne rozpatrzenie złożonego wniosku. Jeśli okaże się, że senior spełnia wszystkie powyższe warunki, zostanie mu przyznane prawo do wcześniejszej emerytury, ale jej wypłata zostanie zawieszona do momentu zakończenia pracy. Aby ubiegać się o wcześniejszą emeryturę, należy złożyć stosowny wniosek (znajdziesz go na zus.pl). Można to zrobić:

 • osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
 • za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego
 • w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: