Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi? Kto może je otrzymać?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres rehabilitacji po chorobie, a za wypłacanie środków odpowiada ZUS. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w 2022 roku? Kto i jak długo może je pobierać? Odpowiadamy.

Nie każdy wniosek złożony do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne może zostać zaakceptowany. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rehabilitacyjny. Kto nie może ubiegać się o świadczenie?

Szansę na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego mamy po wykorzystaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dalsze leczenie lub rehabilitacja muszą jednak rokować odzyskanie zdolności do pracy. Kto nie może otrzymać świadczenia? Z otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego wykluczone są osoby, które:

 • przebywają na urlopie wychowawczym;
 • mają ustalone prawo do emerytury;
 • przebywają na urlopie bezpłatnym;
 • pobierają zasiłek dla bezrobotnych;
 • przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające;
 • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

LekarzZwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz można otrzymać L4?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Aby zachować ciągłość w wypłacie świadczeń, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć do ZUS w terminie minimum 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Należy dołączyć do niego zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu i płatnika składek. Jeśli ubiegamy się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej - dodatkowo trzeba dołączyć:

 • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • osoby ubezpieczone zatrudnione na podstawie innego tytułu - kartę wypadku przy pracy;
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane  jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. Jego wysokość kształtuje się następująco:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy;
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres 9 miesięcy;
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pobierania świadczenia w czasie ciąży.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: