Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi? Kto może je otrzymać?

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje na okres rehabilitacji po chorobie, a za wypłacanie środków odpowiada ZUS. Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne w 2022 roku? Kto i jak długo może je pobierać? Odpowiadamy.

Nie każdy wniosek złożony do ZUS o świadczenie rehabilitacyjne może zostać zaakceptowany. Komu przysługuje świadczenie rehabilitacyjne?

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Zasiłek rehabilitacyjny. Kto nie może ubiegać się o świadczenie?

Szansę na przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego mamy po wykorzystaniu maksymalnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. Dalsze leczenie lub rehabilitacja muszą jednak rokować odzyskanie zdolności do pracy. Kto nie może otrzymać świadczenia? Z otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego wykluczone są osoby, które:

 • przebywają na urlopie wychowawczym;
 • mają ustalone prawo do emerytury;
 • przebywają na urlopie bezpłatnym;
 • pobierają zasiłek dla bezrobotnych;
 • przebywają na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • mają przyznaną rentę z tytułu niezdolności do pracy;
 • pobierają nauczycielskie świadczenie kompensacyjne;
 • otrzymują rodzicielskie świadczenie uzupełniające;
 • pobierają zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Lekarz o hejcie na rejestratorki w przychodni: Proszę zwrócić uwagę, że to są kobiety, a na kobiety - niestety - ludziom łatwiej nakrzyczeć niż na mężczyznę. Na mnie, faceta, rzadko kiedy wylewa się frustracja pacjentaZwolnienie lekarskie. Na ile dni wstecz można otrzymać L4?

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Aby zachować ciągłość w wypłacie świadczeń, wniosek o świadczenie rehabilitacyjne należy złożyć do ZUS w terminie minimum 6 tygodni przed zakończeniem okresu pobierania zasiłku chorobowego. Należy dołączyć do niego zaświadczenie o stanie zdrowia na formularzu i płatnika składek. Jeśli ubiegamy się o świadczenie z tytułu wypadku przy pracy albo choroby zawodowej - dodatkowo trzeba dołączyć:

 • osoby pracujące na podstawie umowy o pracę - protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy;
 • osoby ubezpieczone zatrudnione na podstawie innego tytułu - kartę wypadku przy pracy;
 • decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej wydaną przez inspektora sanitarnego.

Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

Świadczenie rehabilitacyjne 2022. Ile wynosi?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane  jest maksymalnie na okres 12 miesięcy. Jego wysokość kształtuje się następująco:

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy;
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres 9 miesięcy;
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez okres pobierania świadczenia w czasie ciąży.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina

Więcej o: