Świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynosi i komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje tym, którzy nie podejmują pracy lub z niej rezygnują, aby opiekować się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Ile wynosi i komu przysługuje? Odpowiadamy.

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2022 r. wynosi 2119 zł miesięcznie. Co ważne, prawo do niego nie jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Natomiast przyznaje się je opiekunom dzieci z niepełnosprawnością oraz małoletnich do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem, że podopieczny nadal się uczy. Jakie warunki trzeba jeszcze spełnić? Odpowiadamy. 

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Zobacz wideo Home Beauty - 310322 odc1

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej, pomoc w postaci świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje:

  • matce albo ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innej osobie, na której, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

Aby otrzymać świadczenie pielęgnacyjne, konieczna jest rezygnacja z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności. W przypadku innej osoby, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, spełnione muszą zostać także następujące warunki:

  • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • nie ma rodzica bądź opiekuna faktycznego lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina.

Więcej o: