Pomoc Ukrainie. 40 zł świadczenia dla osób pomagającym uchodźcom. Jakie obowiązują zasady?

Osoby, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, mogą liczyć na pomoc pieniężną. Komu i na jakich zasadach będzie przysługiwało to świadczenie?

W Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty. Informuje ono, że osoby, które zapewniły mieszkanie obywatelom Ukrainy mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości 40 zł dziennie na osobę - jeśli więc zapewniliśmy zakwaterowanie dwóm osobom - powinniśmy dostać 80 zł.

Pomoc Ukrainie. Świadczenie w wysokości 40 zł, będzie przyznawane na okres 60 dni

Wprowadzone świadczenie pieniężne nie jest przyznawane na stałe. W myśl aktualnie obowiązującego rozporządzenia, aby uzyskać świadczenie, należy złożyć stosowny wniosek. Dokument będzie rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. Do wniosku trzeba załączyć "Kartę osoby przyjętej do zakwaterowania", w której należy podać dane przyjętej osoby oraz zaznaczyć, w jakich dniach korzysta ona z kwaterunku.

Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera:

 • imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;
 • PESEL lub NIP składającego wniosek;
 • wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;
 • imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;
 • oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;
 • numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;
 • oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;
 • adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;
 • oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;
 • oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Świadczenie zostanie przyznane na okres nie dłuższy niż 60 dni - wówczas wyniesie 2400 zł. Będzie też wypłacone z dołu. W uzasadnionych przypadkach czas wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać wydłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Pomoc osobom z Ukrainy. Kto może skorzystać ze świadczenia?

Rozporządzenie nie przedstawia ograniczeń dotyczących osób, które mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Świadczenie przysługuje więc każdemu podmiotowi, a w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy.

W rozporządzeniu czytamy także, że gmina będzie miała prawo do uzależnienia przyznania świadczenia od weryfikacji warunków mieszkalnych i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Jeśli warunki zakwaterowania i wyżywienia będą zagrażać życiu lub zdrowiu przyjętych osób oraz stwierdzi się podanie nieprawdy we wniosku - świadczenie nie będzie przysługiwało.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pomoc Ukrainie. Numer PESEL nie jest wymagany we wniosku

Od 16 marca przebywający w Polsce Ukraińcy mogą składać wnioski o numer PESEL. W środę pod urzędami dzielnic w Warszawie - jeszcze przed otwarciem - zaczęli ustawiać się kolejki osób, które chcą uzyskać numer PESEL.

- Wydaliśmy dziś kilkaset numerków, zapraszamy w następnych dniach. Jeżeli jutro będzie taki sam tłum, znów numerki zaraz się skończą. Ludzie pchają się do nas, sądząc, że zapomogę dla uchodźców dostaje się od dnia uzyskania numeru PESEL, a nie przekroczenia granicy - tłumaczy pracownik biura obsługi mieszkańców, doradzając Ukraińcom spokój.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Od pierwszych godzin napaści giną bezbronni cywile, a Rosjanie systematycznie atakują miasta i wsie. Zniszczenia są ogromne. Z kraju ogarniętego wojną próbują się wydostać miliony uchodźców. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy siły z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule:

Najnowsze informacje z Ukrainy po ukraińsku w naszym serwisie ukrayina.pl

Zobacz wideo Jak sankcje nałożone na Rosję odbiją się na naszej gospodarce? Ekspert tłumaczy
Więcej o: