Wojsko Polskie. Kim jest rezerwista? Kogo można powołać na ćwiczenia?

W całej Polsce rezerwiści otrzymują zawiadomienia o stawiennictwie na ćwiczeniach, które według planu powinny odbyć się w kwietnu. Sztab Generalny Wojska Polskiego rozsyła listy pocztą i uczula na fałszywe SMS-y w tej sprawie. Kim jest rezerwista? Kogo powołają Siły Zbrojne RP na ćwiczenia?

W oświadczeniu Sztabu Generalnego Wojska Polskiego uwzględniono aferę SMS-ów, które docierają do żołnierzy. "WKU nie kontaktują się z żołnierzami rezerwy za pomocą SMS-ów. Informacje związane z przydziałami mobilizacyjnymi wysyłane są pocztą" - czytamy na stronie SDWP. Zawiadomienia o stawiennictwie specjalnie wysłano już w lutym, aby każdy rezerwista mógł sobie odpowiednio rozplanować czas w czasie szkoleń. Odbędą się one na terenach jednostek wojskowych.

Zobacz wideo Prof. Iwanow: Putin planował upokorzyć Ukrainę

Rezerwy. Kim są rezerwiści? Na jakich zasadach są powoływani na ćwiczenia? Co im przysługuje?

Szkolenia odbywają się cyklicznie. Obowiązku stawiennictwa nie otrzymają m.in. osoby, które stawiły się na Wojskowej Komendzie Uzupełnień w trakcie studiów i ci, którzy zakończyli kontakt z armią na komisji lekarskiej. Kim zatem są rezerwiści? Żołnierze rezerwy, którzy posiadają nadane przydziały mobilizacyjne do jednostek wojskowych, lub którym planuje się nadać taki przydział, w wieku określonym ustawą o powszechnym obowiązku obrony, tj. szeregowi do 50 lat, a podoficerowie lub oficerowie do 60 lat. 

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Szkolenie rezerwistów regulują ustawa o powszechnym obowiązku obrony RP oraz akty wykonawcze do tej ustawy, a w szczególności rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie ćwiczeń wojskowych. Zasadniczą służbę wojskową oraz przeszkolenie wojskowe absolwentów szkół wyższych zawieszono w 2008 roku. Latem tego samego roku odbył się ostatni pobór do wojska. Zwolnienie ostatnich poborowych miało natomiast miejsce w sierpniu rok później. 

Zginął Andriej Zacharow - człowiek Putina. Rosyjskie czołgi rozbiteZginął Andriej Zacharow - człowiek Putina. Rosyjskie czołgi rozbite

W latach 2009-2012 nie odbywały się żadne szkolenia rezerwistów. Ćwiczenia wojskowe wycofano w celu zapewnienia płynnej reorganizacji sił zbrojnych, polegającej na zmianach strukturalnych w jednostkach wojskowych. Dopiero w 2013 roku MON wrócił do pomysłu. W przeszłości (2006-2008) przeszkolono ok. 166 tys. żołnierzy. Od czasu wznowienia projektu szkoleń liczba żołnierzy sukcesywnie rośnie. 

Ćwiczenia dla rezerwistów są obowiązkowe. Odbywają się cyklicznie. W ich zakres wchodzą wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne na danym stanowisku służbowym, w szczególności będą zapoznawani z obsługą nowoczesnego sprzętu wojskowego. Jedno szkolenie trwa maksymalnie do 30 dni. Każdemu żołnierzowi biorącemu w nim udział przysługuje wynagrodzenie. 

Viktoria z Tosią - pieskiem-wolontariuszem z biura Czerwonego Krzyża w Winnicy w UkrainieŁódź. Studentka z Ukrainy napisała do uczelni. "Zdaję egzamin z życia"

Jakie uprawnienia posiadają żołnierzy rezerwy w czasie odbywania ćwiczeń wojskowych?

Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują:

  1. Bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny.
  2. Umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.
  3. Są objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ramach których mają prawo wyboru w miejscu pełnienia służby, spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, będących zakładami opieki zdrowotnej utworzonymi przez Ministra Obrony Narodowej: a) lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, b) świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych, c) lekarza dentysty, d) szpitala.
  4. W przypadku gdy żołnierze nie mogą uzyskać świadczenia opieki zdrowotnej u świadczeniodawcy określonego w ust. 1, mają prawo wyboru innego świadczeniodawcy spośród świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
  5. Bezpłatne zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i wyposażenie wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, inne niż oznaczone znakiem "Rp", finansowane z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej.
Więcej o: