Stopnie gotowości bojowej. Ile ich jest i co oznaczają?

Stopnie gotowości bojowej. Z powodu ataku Rosji na Ukrainę Wojsko Polskie podniosło stopień gotowości bojowej. Co to oznacza? Z czym związane jest wprowadzanie poszczególnych stopni gotowości bojowej?

Czym są stopnie gotowości bojowej polskiej armii?

Stopnie gotowości bojowej polskiej armii określają zdolność do podjęcia w danym czasie działalności bojowej. Sama gotowość bojowa okazuje się być uzależniona od wielu czynników o dużym zróżnicowaniu. Bardzo ważne są:

 • morale wojska;
 • wyszkolenie;
 • stan wyposażenia;
 • stan ukompletowania;
 • poziom zabezpieczenia materiałowego i technicznego;
 • gotowość alarmowa;
 • gotowość mobilizacyjna. 

Uchodźcy na przejściu w MedycePomoc Ukrainie. Jak zaoferować nocleg uchodźcom?

Stopnie gotowości bojowej: ile ich jest?

Ile jest stopni gotowości bojowej? Wyróżnia się cztery zasadnicze stopnie gotowości bojowej. Każdy z nich określa poziom przygotowania adekwatny do różnych kategorii zagrożeń.   

Zobacz wideo Pierwsze nagrania ataków ukraińskich dronów TB2 na rosyjskie wojska

Stopnie gotowości bojowej: jakie są?

W polskiej armii wyróżnia się następujące stopnie gotowości bojowej:

 • stan stałej gotowości bojowej
 • stan podwyższonej gotowości bojowej
 • stan gotowości bojowej w zagrożeniu wojennym
 • stan pełnej gotowości bojowej

Stopnie gotowości bojowej: co oznaczają?

Co oznaczają stopnie gotowości bojowej? Poszczególne stany to:

 • stan stałej gotowości bojowej - panuje w czasie pokoju, kiedy nie stwierdza się istotnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Jest to czas przeznaczony m.in. na prace organizacyjne, planistyczne, kontrolne i szkoleniowe 
 • stan podwyższonej gotowości bojowej czasu kryzysu - wprowadzany jest przy zaistnienie zagrożenia zewnętrznego dla wybranych elementów systemu bezpieczeństwa państwa. Realizuje się zadania zmierzające do neutralizacji i przeciwdziałania zewnętrznym zagrożeniom, usuwane są też ich skutki. Istnieje możliwość szybkiego rozwinięcia jednostek przewidzianych do militaryzacji.
 • stan gotowości bojowej w zagrożeniu wojennym - wprowadzany dla odparcia bezpośredniej napaści na Rzeczpospolitą lub w wyniku zobowiązań międzynarodowych do wspólnego przeciwdziałania agresji. Realizowane są zadania zmierzające do powszechnej mobilizacji, wprowadzenia stanu wojennego oraz pełnego rozwinięcia systemu obronnego państwa.
 • stan pełnej gotowości bojowej - dochodzi do pełnego rozwinięcia systemu obronnego państwa dla odparcia agresji. 

Uchodźcy z Ukrainy na przejściu granicznym w DorohuskuIlu jest Ukraińców w Polsce? Pomoc dla uchodźców na granicy

Pierwszy stopień gotowości bojowej wprowadzony w Polsce

W wyniku agresji Rosji na Ukrainę pierwszy stopień gotowości bojowej wprowadzony został w wybranych jednostkach wojskowych w Polsce. Jakie są tego praktyczne skutki? Jest to standardowe działanie, które ma na celu utrzymanie gotowości bojowej sił zbrojnych. Żołnierze dostali nakaz powrotu do koszar. Anulowano im urlopy i wyjazdy służbowe.

Okazuje się jednak, że wojsko pozostawało w podwyższonej gotowości bojowej od kilku tygodni. Powodem takiego stanu rzeczy była oczywiście trudna sytuacja w relacjach pomiędzy Ukrainą a Rosją. Nie jest to więc powód do żadnego niepokoju.    

Zobacz też: Pomoc Ukrainie. Jak uzyskać status uchodźcy w Polsce? Jak długo trwa procedura?

Więcej o: