Jak wyrobić paszport? Gdzie udać się z wnioskiem paszportowym? Czy można złożyć go online?

Jak wyrobić paszport dla osoby dorosłej? Procedurę jego uzyskania rozpoczynamy od złożenia wniosku paszportowego, zawierającego niezbędne dane, które później będą umieszczone w paszporcie. Wniosek taki zainteresowany składa osobiście w wydziale paszportowym - jest to konieczne, gdyż pracownik musi pobrać od niego odciski palców. O czym jeszcze musimy pamiętać?

Wniosek paszportowy. Co się w nim znajduje?

Jak wyrobić paszport? Paszport to dokument, który umożliwia podróżowanie poza granice własnego kraju. Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej i dołączenia do strefy Schengen, paszporty stały się mniej potrzebne. Nadal są dokumentem tożsamości, ale nie są niezbędne by przekroczyć granicę wielu państw. Jeśli jednak wybieramy się do państwa spoza wskazanej strefy konieczne jest posiadanie dokumentu paszportowego.

Zobacz wideo Polskie władze deklarują, że przyjmą tylu uchodźców, ile będzie trzeba

Procedurę jego uzyskania rozpoczynamy od złożenia wniosku paszportowego, zawierającego niezbędne dane, które później będą umieszczone w paszporcie. Wniosek taki zainteresowany składa osobiście w wydziale paszportowym. Wniosek powinien być wypełniony na miejscu - nie korzysta się w tym wypadku z wzorów dostępnych w internecie. 

Gdzie wyrobić paszport? Co jest potrzebne?

To gdzie wyrobić paszport zależy od tego gdzie znajduje się osoba potrzebująca dokumentu. Jeśli jest ona w kraju, wówczas należy udać się do dowolnego punktu paszportowego. W Warszawie jest to Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Z kolei osoby znajdujące się za granicą powinny w tym celu udać się do polskiego konsulatu. Potrzebne będą do tego następujące dokumenty:

  • wniosek o wydanie paszportu,
  • jedno zdjęcie -  aktualne, kolorowe (według wytycznych dotyczących zdjęć do paszportów), 
  • dowód opłaty za paszport,
  • dokument potwierdzający prawo do ulgi lub całkowitego zwolnienia z opłaty,
  • ważny paszport, którego obecnie używasz
  • dowód osobisty.

Wniosek o paszport online. Czy można złożyć go przez internet?

Wniosek o paszport online nie może zostać złożony ze względów proceduralnych. Przede wszystkim do wyrobienia paszportu jest konieczne pobranie odcisków palców wnioskodawcy, co uniemożliwia składanie wniosku przez internet. W tym celu konieczne jest osobiste udanie się do urzędu.  

Gdzie wyrobić paszport?

Paszport wyrabiany jest w biurze paszportowym. Informacje na temat tego gdzie znajdują się takie punkty można znaleźć na stronach internetowych urzędów wojewódzkich. Należy pamiętać o tym, że wyrobienie dokumentu pociąga za sobą konieczność uiszczenia opłaty, która nie jest stała i różni się w zależności od sytuacji. Cennik prezentuje się następująco:

  • 140 złotych dla osób dorosłych, które nie są objęte żadną ulgą czy zniżką,
  • 70 złotych (50% ulga) przysługuje w przypadku: uczniów i studentów, emerytów, rencistów, osób z niepełnosprawnością, osób znajdujących się na utrzymaniu małżonka, który jest emerytem, rencistą albo osobą z niepełnosprawnością, osób przebywających w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, osób dostających zasiłek stały z pomocy społecznej, kombatantów i ofiar represji wojennych i okresu powojennego, osób posiadających ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny,
  • 35 złotych (75% ulgi) przysługuje w przypadku: dzieci mających poniżej 26 lat, uczących się i posiadających Kartę Dużej Rodziny, dzieci niepełnosprawnych z rodzin wielodzietnych (posiadających KDR).

Paszport: jak długo trzeba czekać na wydanie dokumentu? Gdzie zgłosić się po odbiór?

Procedura odbioru paszportu jest ściśle określona. Odbioru dokumentu może dokonać tylko osoba składająca wniosek w biurze paszportowym, w którym został on złożony. Przy odbiorze należy sprawdzić poprawność danych biometrycznych. Czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi około 30 dni - postęp przygotowania dokumentu można śledzić za pośrednictwem strony internetowej. Ważność paszportu wynosi 10 lat. Warto dbać o jego odpowiednie zabezpieczenie - w przypadku, gdy z własnej winy stracisz lub zniszczysz dokument kwota za jego ponowne wyrobienie będzie trzykrotnie wyższa tzn. będzie wynosić 420 złotych.

Więcej o: