Rozliczenie PIT. Co można odliczyć od podatku za 2021 rok?

Od startu usługi Twój e-PIT złożono ponad pół miliona zeznań podatkowych za 2021 rok. Co można odliczyć od podatku za 2021 rok? Przypominamy listę ulg, które nam przysługują.

Rozliczenie PIT jest możliwe za pośrednictwem portalu Twój e-PIT, który zastępuje wcześniejszy pomysł rozliczenia się poprzez urząd skarbowy. Jak podało Ministerstwo Finansów, od 15 lutego złożono już ponad pół miliona zeznań podatkowych za 2021 rok. Do kiedy trzeba się rozliczyć? Ci, którzy rozliczają: PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39, mają czas na złożenie zeznania do 2 maja. W przypadku druku PIT-28 czas jest jednak krótszy - termin rozliczenia kończy się 28 lutego.

Zobacz wideo Monkey bread

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

PIT 2022. Co można odliczyć od podatku?

Poniżej przedstawiamy listę ulg, z których możemy skorzystać. Wypełniając PIT, warto pamiętać, aby skorzystać z wszystkich przysługujących odliczeń, tak by otrzymać najwyższy zwrot lub zapłacić najniższy podatek. 

W rozliczeniu za 2021 rok mamy możliwość skorzystania z takich ulg jak:

 • ulga na internet - odliczenie tej ulgi jest możliwe jedynie w dwóch następujących po sobie latach, maksymalna wysokość przyznanej ulgi to 760 zł w skali roku;
 • ulga prorodzinna - przyznaje się ją na dziecko do 18. roku życia lub 26. roku życia (jeśli wciąć się uczy), wysokość ulgi jest zależna od liczby posiadanych dzieci;
 • ulga na nowe technologie - z tej ulgi skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy;
 • ulga dla młodych - to ulga dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, odbywają staż studencki lub praktyki i otrzymują z tego tytułu przychody;
 • ulga abolicyjna - to ulga dla osób, które uzyskały dochody za granicą, jest ograniczona do kwoty 1360 zł;
 • ulga termomodernizacyjna - ulga ta dotyczy wybudowanych budynków, można ją rozliczyć do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku, maksymalne odliczenie dla każdego z małżonków wynosi 53 tys. zł;
 • ulga rehabilitacyjna - ulga ta dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika, który ma na utrzymaniu takie osoby;
 • ulga na leki - jest skierowana wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami lub osób, które mają je na utrzymaniu; dotyczy nadwyżki ponad 100 zł;
 • ulga dla krwiodawców - zakłada odliczenie ekwiwalentu za przekazanie określonej ilości krwi, kwota ulgi nie może przekroczyć sześciu proc. dochodu;
 • ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) opłacona w danym roku, ulga nie może przekroczyć 6 310,80 zł;
 • ulga za darowiznę;
 • ulga odsetkowa - przysługuje w ramach tzw. praw nabytych; jest skierowana do osób spłacających zaciągnięty kredyt mieszkaniowy; odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.

Warto zaznaczyć, że jeśli nie spełnimy swojego obowiązku, po 2 maja zostaniemy rozliczeni automatycznie przez Urząd Skarbowy. Ten w rozliczeniu nie uwzględnia jednak ulg, nawet w przypadku gdy się nam należą. Samodzielne rozliczenie jest więc najkorzystniejszą opcją. 

Więcej o: