PIT 2022. Co można odliczyć z podatku? [LISTA ULG PODATKOWYCH]

Dowiedz się co możesz odliczyć z podatku za 2021 rok. Przypominamy, że każda osoba, która chce skorzystać z ulg podatkowych musi się rozliczyć samodzielnie.

Deklaracje podatkowe będzie można składać od wtorku, czyli od 15 lutego. W tym roku czas na składanie PIT-ów będzie nieco wydłużony, zamiast do 30 kwietnia będzie można to zrobić do 2 maja.

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

PIT 2022. Podatnik korzystający z ulg musi się rozliczyć samodzielnie

Osoby, które chcą uwzględnić w swojej deklaracji podatkowej ulgi muszą rozliczyć się samodzielnie. Jeśli tego nie zrobią Urząd Skarbowy rozliczy je automatycznie i nie uwzględni ulg, nawet jeśli podatnikowi one przysługują. Większość podatników należy rozliczyć się do 2 maja - dotyczy to podatników składających formularze PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Jednak PIT-28 trzeba złożyć znacznie wcześniej - do 28 lutego.

PIT 2022. Co można odliczyć od podatku? [LISTA ULG]

 • ulga na internet - odliczenie jest możliwe tylko w dwóch następujących po sobie latach;
 • ulga prorodzinna - przyznaje się ją na dziecko do 18. roku życia lub 26. roku życia (jeśli wciąć się uczy), jest zależna od liczby posiadanych dzieci;
 • ulga na nowe technologie - ulga wyłącznie dla przedsiębiorców;
 • ulga dla młodych - dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, odbywają staż studencki lub praktyki i otrzymują z tego tytułu przychody;
 • ulga abolicyjna - dla osób, które uzyskały dochody za granicą - do kwoty 1360 zł;
 • ulga termomodernizacyjna - dotyczy wybudowanych budynków i można ją rozliczyć do sześciu lat od roku poniesienia pierwszego wydatku;
 • ulga rehabilitacyjna - dotyczy wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i związanych z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych przez osobę z niepełnosprawnościami lub podatnika, który ma na utrzymaniu takie osoby;
 • ulga na leki - ulga jest przyznawana tylko osobą z niepełnosprawnością lub osobom, które mają je na utrzymaniu; 
 • ulga dla krwiodawców;
 • ulga za darowiznę;
 • ulga na IKZE - odliczeniu podlega składka na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego opłacona w danym roku (nie może przekroczyć 6 310,80 zł);
 • ulga odsetkowa - przysługuje w ramach tzw. praw nabytych - skierowana do osób spłacających kredyt mieszkaniowy; odliczeniu podlegają odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325 990 zł.
Więcej o: