Ulga termomodernizacyjna 2022. Kto może skorzystać? Jak ją odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodu kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przeprowadzonych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Podpowiadamy, jak skorzystać z ulgi w 2022 roku.

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podstawy obliczenia podatku (albo przychodów w przypadku podatku zryczałtowanego) kosztów poniesionych na termomodernizację w domu jednorodzinnym - także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Ulga obejmuje każdą taką inwestycję rozpoczętą po 2019 r. (to rok, w którym ulga weszła w życie). Nie ma znaczenia, czy właściciel opłacił koszty z własnych pieniędzy, czy wziął kredyt.

Uprawnione do ulgi są osoby opodatkowane podatkiem liniowym 19 proc., według skali podatkowej 17 proc. lub proc. albo ryczałtem od dochodów ewidencjonowanych.

Zobacz wideo Czy Polski Ład wytrzyma zderzenie z rzeczywistością? Defratyka: Nie

Czym jest termomodernizacja?

Termomodernizacja w uproszczeniu remont budynku, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania i zużycia energii cieplnej.

Jak tłumaczy strona rządowa, termomodernizacja polega na:

  • ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych;
  • ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;
  • wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;
  • całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Ulga termomodernizacyjna 2022. Ile wynosi? Jak z niej skorzystać?

W 2022 r. w ramach ulgi można odliczyć do maksymalnie 53 000 zł. Każdemu podatnikowi ulga przysługuje osobno, zatem małżonkowie mogą odliczyć do 106 000 zł. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Podstawowym dowodem tych kosztów jest faktura VAT.

By skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, należy uzupełnić i złożyć załącznik PIT/O, który jest uzupełnieniem dla PIT-28, PIT-28S, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS oraz PIT-37. Odliczenie wpisujemy w rubrykę "Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego".

Ulga termomodernizacyjna. Ważne zasady

Chcąc skorzystać z ulgi, powinniśmy pamiętać, że:

  • Ulga nie dotyczy nowo powstających budynków i takich, które nie zostały jeszcze oddane do użytku.
  • Inwestycja termomodernizacyjna w momencie wnioskowania o ulgę nie musi być skończona, ale trzeba ją dokończyć przed upływem trzech lat. Czas ten liczony jest od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.
  • Kolejne wydatki można odliczać przez sześć lat od pierwszej od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze wydatki.
  • Nieruchomość musi stanowić odrębną całość i służyć przede wszystkim do mieszkania. Jest jednak pewien wyjątek, kiedy budynek ma lokal użytkowy, czyli przeznaczony na jakąś działalność, ale wtedy jego powierzchnia nie może przekraczać 30 proc. całości.
  • Odliczeniu nie podlegają inwestycje całkowicie lub częściowo dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz takie, które zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Więcej szczegółów można znaleźć na podatki.gov.pl.

Więcej o: