Świadczenie rodzicielskie. Komu przysługuje i ile wynosi?

Świadczenie rodzicielskie obejmuje wsparciem opiekunów dzieci, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Kto może się o nie ubiegać? Na jaki okres jest przyznawane? Odpowiadamy.

Świadczenie rodzicielskie zostało wprowadzone z inicjatywy dawnego ministra pracy Władysława Kosiniaka-Kamysza w 2016 roku. Wypłacana co miesiąc kwota w wysokości 1000 zł dla wszystkich uprawnionych osób wynosi tyle samo i nie jest uzależniona od kryterium dochodowego. Nie podlega również opodatkowaniu.

Zobacz wideo Polski Ład. Czy rozliczanie się z małżonkiem się opłaca? [Q&A]

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Świadczenie rodzicielskie. Kto może je otrzymać?

Świadczenie przysługuje przede wszystkim matce dziecka. Ojcu również, ale tylko w trzech przypadkach:

  • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
  • śmierci matki dziecka;
  • porzucenia dziecka przez matkę.

Pieniądze może otrzymać również opiekun faktyczny dziecka, rodzina zastępcza, za wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej oraz osoba, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

Szpital (zdjęcie ilustracyjne)Podhale. Bostonka atakuje. Nagły wzrost zachorowań. Jakie są objawy?

Świadczenie rodzicielskie. Na jaki okres przysługuje?

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:

  • 52 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
  • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
  • 67 tygodni - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
  • 69 tygodni - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
  • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.

Zasady przyznawania świadczenia rodzicielskiego

Kto ma prawo do świadczenia rodzicielskiego? jest ono ustalane od pierwszego miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka, a w przypadku rodziny zastępczej od miesiąca, w którym objęła dziecko opieką - o ile wniosek o "kosiniakowe" został złożony w ciągu trzech miesięcy od urodzenia lub przysposobienia dziecka. W przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką.

Jeśli wniosek złożono po terminie, jednak nie później niż w okresie 52 tygodni, w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) jednego dziecka i odpowiednio dłużej w przypadku urodzenia (przysposobienia, objęcia opieką) więcej dzieci, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Jeśli zaś chodzi o ojca dziecka, termin 3 miesięcy liczony jest od dnia skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego, śmierci matki dziecka lub porzucenia dziecka przez matkę.

Minister zdrowia w rządzie PiS Łukasz Szumowski żegna się z resortem. Warszawa, ul. Miodowa, 18 sierpnia 2020Szumowski przed odejściem z Sejmu podreperował sobie statystyki

Więcej o: