Ulga termomodernizacyjna w PIT 2022. Nawet 106 tys. zł do odliczenia. Co jest objęte ulgą?

Ulga termomodernizacyjna to nic innego jak odliczenie od dochodu dostępne dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych. Jak z niej skorzystać? Jakie materiały i usługi są objęte? Odpowiadamy.
Zobacz wideo Jechała z zamarzniętą szybą - wjechała w rodzinę na przejściu

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych, wymiany źródeł ogrzewania oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w domach jednorodzinnych. Aby z niej skorzystać, należy m.in. posiadać potwierdzenie poniesienia wydatków (np. faktura wystawiona przez przedsiębiorstwo, ważne, by firma nie była zwolniona z podatku VAT) oraz ukończyć przedsięwzięcie w ciągu trzech lat. Ponadto trzeba odliczać wydatki na bieżąco, osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

"Aby móc w tym roku rozliczyć ulgę za rok poprzedni, faktura sprzedażowa musi być wystawiona z datą maksymalnie 31 grudnia roku, za który dokonujemy rozliczenia. Wynika to z faktu, że w rozliczeniu za ubiegły rok będziemy ujmować wszystkie dochody i wydatki związane z owym rokiem. Faktura musi zatem potwierdzać, że instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła to inwestycja wykonana właśnie w tym okresie" - wyjaśniał Maciej Humeniuk cytowany na pit.pl.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Ulga termomodernizacyjna. Kto może z niej skorzystać?

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • rozliczający się według skali 17 proc., 
 • podatnicy rozliczający się według stawki 19 proc.,
 • natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32 proc.

"Bardzo istotnym faktem, jest również to, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła kwota wolna od podatku - wynosi ona 30 tys. zł. Jeśli osiągamy dochód mniejszy niż 30 tys. lub równy 30 tys. zł w skali roku, czyli 2,5 tys zł miesięcznie to nie zapłacimy od tego zaliczki na podatek PIT. W tym przypadku nie może być mowy o skorzystaniu z ulgi termomodernizacyjnej -, Trzeba zatem pamiętać, że podatnicy, którzy zarabiają poniżej 30 tys. zł rocznie, nie będą mogli z takiej ulgi skorzystać." - mówi Maciej Humeniuk.

Wysokość ulgi podatkowej to 53 tys. zł (w przypadku małżeństw kwota się podwaja). Oznacza to, że małżonkowie od podstawy obliczenia podatku (przychodów - w przypadku podatku zryczałtowanego) mogą odliczyć aż 106 tys. zł. Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, wraz z zeznaniem podatkowym należy złożyć formularz PIT/O.

Jakie materiały i usługi są objęte ulgą termomodernizacyjną?

Portal powietrzemalopolska.pl wypunktował materiały oraz usługi objęte ulgą termomodernizacyjną.

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 • pompa ciepła wraz z osprzętem;
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 • wykonanie analizy termograficznej budynku;
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 • montaż pompy ciepła;
 • montaż kolektora słonecznego;
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 • montaż instalacji fotowoltaicznej;
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Więcej o: