Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne jest wsparciem dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Ile dokładnie wynosi świadczenie i kto może je otrzymać? Gdzie należy złożyć wniosek? Odpowiadamy.

Świadczenie pielęgnacyjne to dodatek przysługujący osobom sprawującym stałą opiekę nad osobami z niepełnosprawnością. Najczęściej są to rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, ale prawo do świadczenia mogą mieć też opiekunowie faktyczni dziecka czy osoby będące rodziną zastępczą spokrewnioną. Aby świadczenie zostało nam przyznane, opieka musi być całodobowa i krótkotrwała, w związku z czym świadczeniobiorca nie jest w stanie podjąć żadnej pracy. W przypadku, gdy może on pracować, świadczenie nie jest przyznawane. 

Zobacz wideo Polski Ład. Na jakie pułapki trzeba uważać przy jednoosobowej działalności gospodarczej?

Świadczenie pielęgnacyjne. Komu przysługuje?

Świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami oraz małoletnimi do 18. roku życia lub do 25. roku życia, pod warunkiem, że podopieczny nadal się uczy. 

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi? 

Z początkiem 2022 roku wysokość świadczenia pielęgnacyjnego nieco wzrosła w związku z coroczną rewaloryzacją. Kwota dodatku jest zależna od najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W ubiegłym roku minimalna pensja wynosiła 2800 zł, w 2022 roku - jest to 3100 zł. Rewaloryzacja pensji minimalnej oznacza też podniesienie wysokości świadczenia - obecnie wynosi ono 2119 zł. 

Gdzie złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne? Aby starać się o dodatek, wniosek należy złożyć w najbliższym urzędzie gminy lub miasta. 

Co z osobami zajmującymi się dorosłymi członkami rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować? Opiekunowie osób dorosłych z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się jedynie o zasiłek opiekuńczy. Dodatek ten od lat wynosi 620 złotych. Ten rodzaj wsparcia, podobnie jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, uniemożliwia opiekunowi podjęcie pracy, ponieważ straciłby wówczas prawo do świadczenia.

Więcej o: