Polski Ład. Ważne zmiany dla małżonków. Jakie oświadczenie złożyć?

Polski Ład wszedł w życie wraz z początkiem 2022 roku i porządnie zamieszał w prawie podatkowym. W ramach nowego programu zostało wprowadzonych wiele ulg m.in. dla klasy średniej. Szczególny problem sprawia kwestia wspólnego rozliczenia się małżonków. Jakie oświadczenie złożyć?
Zobacz wideo Polski Ład a koszty uzyskania przychodu. Kto straci? Ekspert odpowiada

Polski Ład wprowadził duże zmiany w systemie podatkowym. Do najważniejszych z nich należą m.in.: podniesienie kwoty wolnej od podatku, podniesienie progów podatkowych, uniemożliwienie odliczenia składki zdrowotnej oraz ulga dla klasy średniej. Zmiany wpływają również na sposób wspólnego rozliczania małżonków. Warto zaznaczyć, że: "nawet jeżeli mąż lub żona nie mają prawa do ulgi dla klasy średniej, to przy wspólnym rozliczeniu mogę tę ulgę zyskać - potwierdza "DGP" Ministerstwo Finansów.

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Ulga dla klasy średniej przy wspólnym rozliczeniu małżonków

Jak podaje infor, kluczowe zmiany wynikające z Polskiego Ład mające znaczenie dla wspólnego rozliczania małżonków to:

  • Kwota dochodów rocznych, do której zastosowanie ma stawka 17 proc., została podwyższona do 120 tys. zł.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe także za rok, w którym zawarty został związek małżeński. Warunkiem jest jednak to, że pozostawali w nim do końca roku. Jesli więc podatnicy wzięli ślub 31.12.2021 r., również będą mogli wspólnie się rozliczyć. W przypadku rozwodu jednak podatnicy nie mają prawa do wspólnego rozliczenia za miesiące, w których pozostawali w związku małżeńskim. Ta zmiana będzie miała zastosowanie już do rozliczeń za 2022 rok.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem jest możliwe w roku śmierci jednego z małżonków.
  • Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, będą mogli rozliczyć tzw. ulgę 4+, ale będzie miała ona zastosowanie dopiero w rozliczeniu rocznym, które złożą w 2023 roku.
  • Małżonkowie, którzy rozliczają się wspólnie, mają możliwość skorzystania z ulgi dla klasy średniej.

Polski Ład. Wspólne rozliczanie z małżonkiem. Jakie oświadczenie złożyć?

Jeżeli pracownik zamierza rozliczyć zeznanie roczne wspólnie z małżonkiem, to powinien poinformować o tym pracodawcę. Oświadczenie musi złożyć na piśmie. Nie ma określonego wzoru dokumentu. Ważne, aby zawierało informacje o formie rozliczeń i przewidywanych dochodach małżonka.

W przypadku wspólnego rozliczenia problem stanowi ulga dla klasy średniej. Większość podatników nie wie, czy ma do niej prawo wtedy, kiedy jest duża dysproporcja między zarobkami, np.  jeden z małżonków ma przychody na poziomie 50 000 zł rocznie, a drugi na poziomie 150 000 zł. W takiej sytuacji alternatywą jest zsumowanie wynagrodzeń. Jak to zrobić?

Krok 1. Każdy z podatników musi oddzielnie pomniejszyć swój przychód o koszty (koszty uzyskania przychodu, składki ZUS, ulgę dla klasy średniej - pod warunkiem, że się należy), a także o przysługujące mu inne odliczenia.

Krok 2. Następnie małżonkowie muszą zsumować swoje dochody, które należy podzielić na dwa i otrzymaną wartość pomnożyć razy stawkę podatkową zgodnie ze skalą oraz pomniejszają o kwotę zmniejszającą podatek (PIT-2).

Wynik, który otrzymamy, to podatek naliczony, który po odjęciu sumy zaliczek przekazanych do Urzędu Skarbowego w trakcie roku, pokaże nadpłatę albo niedopłatę podatku dochodowego - podaje infor. 

Więcej o: