Praca zdalna na kwarantannie. Czy pracodawca może nas zmusić do pracy zdalnej?

Jeśli pracownik w czasie kwarantanny lub izolacji czuje się na tyle dobrze, by wykonywać swoją pracę zdalnie, to ma taką możliwość. Jak wyjaśnia Państwowa Inspekcja Pracy, można "za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie". Co jeszcze warto wiedzieć?

We wtorek 25 stycznia weszło w życie rozporządzenie skracające pandemiczną kwarantannę z 10 do 7 dni. Obecnie na kwarantannie przebywa już ponad milion Polaków. Część z nich wykonuje zawody, które pozwalają im pracować zdalnie. Jak ubiegać się o pracę zdalną na kwarantannie?

Zobacz wideo Co obejrzeć podczas przymusowej izolacji? Mamy kilka propozycji

Nie ma wzoru wniosku o pracę zdalną

Przepisy nie określają dokładnie, jak powinno wyglądać wnioskowanie o pracę zdalną na kwarantannie. "Zasadnym wydaje się uznanie, że pracownik powinien zawnioskować o możliwość pracy w takim trybie i uzyskać w tym zakresie zgodę pracodawcy. Dla celów dowodowych, zarówno wniosek lub prośba o wyrażenie zgody, tak samo jak jej udzielenie, powinny być udzielone na piśmie, choć w przepisach nie zawarto bezwzględnego wymogu formy pisemnej dla wskazanych czynności, a więc co do zasady dopuszczalna jest każda forma" - podaje PIP.

Więcej informacji z kraju znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Praca zdalna w kwarantannie a chorobowe i pensja

Jeśli decydujemy się na pracę zdalną, to nie dostajemy chorobowego ani świadczenia z tytułu choroby. Otrzymujemy wtedy pełną pensję. Na kwarantannie lub podczas pobytu w szpitalu przysługuje nam natomiast 80 proc. wynagrodzenia.

Pracodawca nie może zmusić do pracy zdalnej. Pracownik, by pracować zdalnie, potrzebuje zgody

Pracodawca nie może zmusić pracownika, by podczas kwarantanny pracował zdalnie, a pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków z domu, jeśli nie pozwoli na to pracodawca. PIP dodaje, iż "uzasadniony wydaje się wniosek, że pracownik w razie pogorszenia stanu zdrowia, może w każdej chwili wycofać złożony wcześniej wniosek i zaprzestać wykonywania pracy zdalnej, otrzymując w zamian wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy".

Zgodnie z ustawą, pracownik może podjąć pracę zdalną, jeśli ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe pozwalające na jej wykonanie, przy czym niezbędne narzędzia i materiały oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej powinien zapewnić pracodawca. Co więcej, "na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania".

Siema! Gazeta.pl kolejny już raz gra #JedenDzieńDłużej dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Każde dodatkowe wsparcie dla tej akcji jest bezcenne. Licytujcie i kwestujcie razem z nami!

Więcej o: