Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi po rewaloryzacji? Komu przysługuje?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z początkiem 2022 r. Ile wynosi? Komu przysługuje to wsparcie?

Z początkiem 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została podniesiona na skutek corocznej rewaloryzacji. Jego kwota zależy od wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W ubiegłym roku pensja minimalna wynosiła 2800 zł, a od 2022 r. już 3100 zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. Odpowiednio powiększone zostało świadczenie pielęgnacyjne - jego obecna stawka to 2119 zł.

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy się zwrócić do urzędu gminy lub miasta.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

PakistanPakistan. Burza śnieżna zabiła 21 osób. Ogłoszono stan klęski żywiołowej

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Co z opiekunami dorosłych z niepełnosprawnością?

Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej określa, że świadczenie może pobierać:

  • matka albo ojciec;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne: Aby świadczenie zostało przyznane, opieka nad dzieckiem musi być długotrwała i całodobowa. Dlatego też świadczeniobiorca nie może pozwolić sobie na podjęcie żadnej pracy zarobkowej (nawet dorywczej), ponieważ grozi to utratą świadczenia.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, do 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli podopieczny nadal się uczy). Co jednak z osobami, które stale zajmują się dorosłym członkiem rodziny, który nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji?

Program Rodzina 500 plus (zdjęcie ilustracyjne)500 plus. Rodzice nowo narodzonych dzieci złożyli już 27,7 tys. wniosków

Tu sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej. Opiekunowie dorosłych z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, który niezmiennie od lat wynosi 620 zł. Warunek do otrzymania go jest taki sam - rezygnacja opiekuna z zatrudnienia.

Więcej o: