Świadczenie pielęgnacyjne 2022. Ile wynosi po rewaloryzacji? Komu przysługuje?

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wzrosła z początkiem 2022 r. Ile wynosi? Komu przysługuje to wsparcie?

Z początkiem 2022 r. wysokość świadczenia pielęgnacyjnego została podniesiona na skutek corocznej rewaloryzacji. Jego kwota zależy od wzrostu najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce. W ubiegłym roku pensja minimalna wynosiła 2800 zł, a od 2022 r. już 3100 zł, co oznacza wzrost o 7,5 proc. Odpowiednio powiększone zostało świadczenie pielęgnacyjne - jego obecna stawka to 2119 zł.

Z wnioskiem o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego należy się zwrócić do urzędu gminy lub miasta.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne? Co z opiekunami dorosłych z niepełnosprawnością?

Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej określa, że świadczenie może pobierać:

  • matka albo ojciec;
  • opiekun faktyczny dziecka;
  • osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  • inna osoba, na której zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyłączeniem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne: Aby świadczenie zostało przyznane, opieka nad dzieckiem musi być długotrwała i całodobowa. Dlatego też świadczeniobiorca nie może pozwolić sobie na podjęcie żadnej pracy zarobkowej (nawet dorywczej), ponieważ grozi to utratą świadczenia.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Świadczenie pielęgnacyjne jest przyznawane opiekunom dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością, do 18. roku życia (lub 25. roku życia, jeśli podopieczny nadal się uczy). Co jednak z osobami, które stale zajmują się dorosłym członkiem rodziny, który nie jest zdolny do samodzielnej egzystencji?

Tu sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej. Opiekunowie dorosłych z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się tylko o zasiłek opiekuńczy, który niezmiennie od lat wynosi 620 zł. Warunek do otrzymania go jest taki sam - rezygnacja opiekuna z zatrudnienia.

Więcej o: