ZUS - ponowne przeliczenie emerytury po 65. roku życia. Dla kogo? W 2022 zmieniły się przepisy

Ponowne przeliczenie emerytury w 2022 roku. Kto może skorzystać z takiej możliwości? Od nowego roku w przepisach zaszły pewne zmiany.
Zobacz wideo Gawkowski o Polskim Ładzie: To nie jest Polski Ład, tylko Polski Nieład

Do tej pory seniorzy mogli wnioskować o ponowne przeliczenie emerytury raz na kwartał. Wraz z 2022 rokiem przepisy uległy jednak zmianie. Kto i kiedy może złożyć wniosek o ponowne przeliczenie świadczenia?

Ponowne przeliczenie emerytury 2022 - kto może złożyć wniosek?

Według tablic Głównego Urzędu Statystycznego nastąpił spadek dalszego średniego trwania życia we wszystkich przedziałach wiekowych, co może korzystnie wpłynąć na wysokość emerytur. Wielu seniorów zdecydowało się więc na ponowne przeliczenie swoich świadczeń. Ale nie wszyscy emeryci z nowych tablic mogą skorzystać.

Ponowne przeliczenie emerytury możliwe jest w przypadku osób, które:

  • osiągnęły lub osiągną wiek emerytalny do 31 marca 2022 roku;
  • osiągnęły wiek emerytalny wcześniej, ale nadal pracowały, a zatem ich składki były regularnie ściągane, stale powiększając kwotę na koncie ubezpieczonego;
  • urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, czyli ich emerytury będą wyliczane według nowych zasad.

Więcej na temat świadczeń przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Wniosek o przeliczenie emerytury 2022 - zmiany. Kiedy złożyć?

1 stycznia 2022 roku w życie weszły nowe zasady, zgodnie z którymi Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeliczy świadczenie tylko raz na rok, a nie jak do tej pory raz na kwartał. Najkorzystniejszym rozwiązaniem dla seniorów będzie zatem złożenie odpowiedniego wniosku na początku roku. Emerytura lub renta zostanie przeliczona od miesiąca, w którym zostanie on złożony. ZUS podkreśla przy tym, że w przypadku, gdy po przeliczeniu wysokość świadczenia miałaby zmaleć, zostanie ono wypłacane w dotychczasowej wysokości. 

Więcej o: