Minimalna emerytura. Dla kogo i jakie warunki trzeba spełnić?

Najniższa emerytura po waloryzacji, która miała miejsce 1 marca 2021 r. wynosi 1250,88 zł brutto. Komu przysługuje najniższe świadczenie emerytalne, ile wynosi minimalny staż pracy i jakie warunki należy spełnić?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ile wynosi najniższa emerytura w 2021 roku?

W 2021 roku po waloryzacji 1 marca kwota świadczenia emerytalnego brutto wynosi 1250,88 zł, zaś netto jest to 1066,24 zł. W porównaniu do ubiegłego roku 2020 różnica wynosi równo 50,88 zł. Świadczeniobiorca do ręki dostanie więc 1066,24 zł, netto jest to różnica wynosząca 39,55 zł. Waloryzacja emerytur i rent następuje rokrocznie 1 marca, w tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 4,24%.

Komu przysługuje najniższa emerytura w Polsce?

Wysokość emerytury, jaką otrzyma emeryt jest wyliczana przez ZUS na podstawie składek zgromadzonych na personalnych kontach w ZUS oraz OFE. Jeśli zgromadzony kapitał wynosi mniej niż minimalna kwota świadczenia, a emeryt osiągnął wiek emerytalny i przepracował odpowiednią liczbę lat, to ZUS dokonuje wyrównania do aktualnie obowiązującej minimalnej emerytury.

Emeryci - zdjęcie ilustracyjneEmeryci - zdjęcie ilustracyjne Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl

Warunki otrzymania świadczenia emerytalnego

W Polsce warunki uzyskania emerytury minimalnej określone są w art.87 Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z warunków, by otrzymać świadczenie jest osiągnięcie odpowiedniego wieku. W zależności od płci osoby ubezpieczonej – dla kobiet jest to 60 lat, dla mężczyzn 65 lat. Ponadto w Polsce liczy się również liczbę przepracowanych lat, czyli staż pracy. Tutaj liczba lat składkowych i nieskładkowych dla kobiet wynosi 20, zaś dla mężczyzn 25. Warto mieć na uwadze, że okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 całego okresu stażu pracy. Do okresów nieskładkowych zalicza się np. okres urlopu bezpłatnego, czas pobierania zasiłku chorobowego czy opiekuńczego oraz świadczenia rehabilitacyjne.

W niektórych grupach zawodowych takich jak: służby mundurowe, górnicy, nauczyciele, sędziowie oraz osoby rozliczające się za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stosuje się inne zasady naliczania wysokości świadczeń emerytalnych.

Więcej o: