Ulga dla pracujących emerytów - Polski Ład. Seniorzy powinni złożyć wniosek [PORADNIK]

Ulga dla pracujących emerytów wprowadzona przez Polski Ład ma zachęcać seniorów do kontynuowania pracy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Jaki wniosek należy złożyć, by przyznano ulgę i jakie są warunki, które musi spełnić emeryt?

Osoby, które zdecydują się pozostać aktywne zawodowo, zamiast pobierać świadczenie emerytalne, mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od uzyskiwanych przychodów. Zgodnie z zapisami Polskiego Ładu osoby takie pozostaną zobowiązane jedynie do odprowadzania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Zwolnienie z podatku dotyczyć będzie emerytów i rencistów, którzy nie pobierają świadczeń z ZUS, do których nabyli uprawienia (jeśli pobierają emeryturę i pracują, to w ich przypadku nie zastosuje się zwolnienia z podatku, a jedynie zostanie wyłączona kwota 30 tys. złotych kwoty wolnej od podatku).

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

Ulga dla pracujących emerytów - jakie są zasady?

Jeśli emeryt pobiera świadczenie emerytalne, to przy dodatkowej pracy obejmuje go kwota wolna od podatku w wysokości 30 000 zł ze świadczeniem emerytalnym i innymi przychodami. Jeśli natomiast emeryt nie pobiera świadczenia, a zamiast tego pracuje, to wówczas przysługuje mu kwota 85 528 zł zwolnionych z podatku oraz kwota wolna w wysokości 30 000 zł rocznie.

Z ulgi dla pracujących emerytów skorzystać mogą kobiety, które ukończyły 60. rok życia oraz mężczyźni po ukończeniu 65 lat.

Ulga dla pracujących emerytów dotyczy seniorów, którzy są zatrudnieni na umowie o pracę, umowie zlecenie lub mają własną działalność gospodarczą. Ulgą nie są objęte umowy o dzieło, w tym umowy o przekazanie praw autorskich czy umowy sprzedaży ruchomości - osoby te muszą więc zapłacić podatek z tytułu pracy. W praktyce oznacza to, że nie korzystają ze zwolnienia z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie, ale ich również obowiązuje kwota wolna w wysokości 30 tys. złotych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Pracujący emeryci powinni złożyć wniosek PIT-0

Osoby, które chcą skorzystać z ulgi dla pracujących emerytów, muszą złożyć odpowiedni wniosek u swoich pracodawców. W tym celu należy uzupełnić PIT-0. Wówczas senior nie zapłaci podatku do kwoty rocznej 85 528 złotych - co się przekłada na wynagrodzenie w wysokości około 7 127 złotych brutto miesięcznie.

Z ulgi można skorzystać w trakcie trwania roku. Wówczas pracodawca powinien zacząć uwzględniać zwolnienie z podatku od kolejnego miesiąca.

Więcej o: