Emerytura po mężu. Jakie są konsekwencje pobierania renty rodzinnej?

W jaki sposób uzyskać "emeryturę po mężu"? Komu przysługuje i czy w ogóle się opłaca? Sprawdź, z czym wiąże się pobieranie renty rodzinnej.

Tzw. emerytura po mężu, to tak naprawdę renta rodzinna, o którą mogą się ubiegać zarówno kobiety, jak i mężczyźni po swoich zmarłych małżonkach, ale również inni uprawnieni członkowie ich rodzin.

Zobacz wideo Jak wcześnie młodzi powinni zainteresować się swoimi przyszłymi emeryturami? [Q&A]

"Emerytura po mężu", czyli renta rodzinna. Kto może się o nią ubiegać? Jakie są wymagania?

Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny osoby zmarłej, która pobierała świadczenie emerytalne, przedemerytalne, z tytułu niezdolności do pracy, emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub spełniała warunki do ich otrzymania.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

By jednak dostać "emeryturę po mężu" lub "po żonie", trzeba spełnić kilka warunków. Wdowa ma prawo do świadczenia, jeśli:

  • w chwili śmierci małżonka miała przynajmniej 50 lat,
  • w chwili śmierci małżonka nie była zdolna do pracy,
  • skończyła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy pięć lat po śmierci małżonka,
  • wychowuje dziecko do 16 roku życia, lub 18 roku życia kontynuującego naukę, które ma prawo do ubiegania się o rentę rodzinną,
  • wychowuje dziecko niezdolne do samodzielnej egzystencji lub do pracy, któremu przysługuje renta rodzinna.

Szczegółowe informacje na temat warunków przyjmowania emerytury dostępne są na stronie ZUS. Zanim jednak zdecydujemy się na pobieranie renty rodzinnej, warto zastanowić się, czy będzie to dla nas opłacalne. 

Wybierając "emeryturę po mężu" tracimy własne świadczenie emerytalne

W Polsce, aby otrzymać emeryturę po mężu, wdowa musi zrzec się własnego świadczenia emerytalnego. Co ważne, pieniądze, które będzie dostawała w ramach renty rodzinnej, nie będą równie wysokości świadczenia, które otrzymywał małżonek. 

Określone są także warunki, które decydują o tym, w jakiej wysokości będzie nasza renta rodzinna. Świadczenie będzie zależne od tego, jakiej liczbie osób przysługuje:

  • jeśli jednej osobie - wysokość równa się 85 proc. świadczenia,
  • jeśli dwóm osobom - wysokość równa się 90 proc. świadczenia,
  • jeśli trzem osobom lub więcej, wysokość równa się 95 proc.świadczenia.
Więcej o: