Najniższe wynagrodzenie i stawka godzinowa 2022. Wzrost minimalnych płac

Najniższe wynagrodzenie i stawka godzinowa w 2022 roku uległa zmianie. Ile aktualnie wynosi wynagrodzenie brutto? O ile wzrosły? Odpowiadamy oraz zwracamy uwagę na Polski Ład i jego wpływ na nasze portfele.
Zobacz wideo Stoch wróci na PŚ w Zakopanem? "Jego sprawa będzie nStoch wróci na PŚ w Zakopanem? "Jego sprawa będzie nas rozgrzewała do igrzysk"as rozgrzewała do igrzysk"

Ile obecnie wynosi minimalne wynagrodzenie brutto? Jaka jest stawka godzina w 2022? Odpowiadamy. 

Więcej informacji ze świata i kraju znajdziesz na stronie głównej portalu Gazeta.pl.

Najniższe wynagrodzenie i stawka godzinowa 2022. O ile wzrosły?

W 2022 roku najniższe wynagrodzenie za pracę wynosi 3010 zł brutto, co oznacza, że Polacy najmniej "na rękę" dostaną 2363 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa to 19,70 zł brutto, czyli 13,91 zł netto.

W 2021 roku najniższe wynagrodzenie wynosiło 2800 zł brutto (2062 zł netto), natomiast minimalna stawka godzinowa 18,30 zł brutto. Zatem oznacza to, że minimalne wynagrodzenie w nowym roku wzrośnie o 210 zł, czyli o 7,5 proc. Jak informują przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, zgodnie z prognozami rządu relacja minimalnego wynagrodzenia do szacowanej płacy przeciętnej na 2022 r. ma wynieść 52,3 proc.

Wzrost minimalnej stawki wynagrodzenia powoduje zmianę wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za przestój,
  • wynagrodzenia za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy, ze względu na przewidziane w rozkładzie czasu pracy dni wolne,
  • dodatku za pracę w porze nocnej,
  • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
  • maksymalnej wysokości odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
  • kwot wolnych od potrąceń,
  • minimalnej podstawy zasiłku.

Droga ekspresowa S16 pomiędzy węzłami Kalinowo i Raczki już pod ruchemVia Baltica. Oddano do użytku ponad 20 km nowego odcinka drogi S61 [ZDJĘCIA]

Polski Ład i jego wpływ na wynagrodzenie

Warto zaznaczyć, że na poziom wynagrodzeń w 2022 roku, wpływ będzie miało wiele czynników m.in. zmiany w systemie podatkowym zawarte w Polskim Ładzie. Z 1. dniem nowego roku weszły w życie i zaczęły obowiązywać przepisy, które uniemożliwiają zmniejszanie podatku o składkę zdrowotną. "Likwidacja powoduje, że dochód pracownika zostaje pomniejszony o 9 proc. podstawy opodatkowania, czyli całość składki zdrowotnej" - czytamy na stronie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. 

Dodatkowo został wprowadzony zerowy PIT dla płacy minimalnej. Podatek będzie płacony dopiero od pierwszej złotówki zarobionej ponad 3,2 tys. zł miesięcznych zarobków. Natomiast kwota wolna od podatku została podwyższona z 8 tys. zł do 30 tys. zł.

Praca (zdjęcie ilustracyjne)Ulga dla klasy średniej. Kiedy trzeba złożyć wniosek o jej niestosowanie?

Więcej o: