Dodatkowe wolne za święto w sobotę nie przysługuje każdemu

Dni ustawowo wolne od pracy za święto w sobotę dla wielu pracowników może oznaczać wydłużony wypoczynek. Niestety ten przywilej nie dotyczy wszystkich zatrudnionych. Kto może odebrać wolne za święto w sobotę 2021?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Co gwiazdy robią podczas wolnego w domach?

Co do zasady, święta określane są jako dni ustawowo wolne od pracy. Dzień wolny od wykonywania obowiązków służbowych jest to prawo pracownika, które pracodawca musi bezwzględnie respektować. Co jednak w sytuacji, gdy święto przypada w weekend? 

Wolne za święto w sobotę 2021. Kiedy można odebrać? 

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy za święta państwowe przypadające w sobotę, które są określone jako ustawowo wolne od pracy, pracodawca ma obowiązek wyznaczenia swoim pracownikom dnia wolnego w tym samym okresie rozliczeniowym. Wymiar pracy musi zostać obniżony o 8 godzin, w innym przypadku pracodawca będzie zmuszony do wypłacenia wynagrodzenia powiększonego o powstałe nadgodziny. W grudniu 2021 przypada jeden dzień, za który pracodawca musi wyznaczyć nam dodatkowy dzień wolny, a mianowicie pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia. Przeważnie pracownik nie może dowolnie wybrać, kiedy ten dzień może odebrać, gdyż pracodawca narzuca to z góry

Czy przysługuje dzień wolny za święto w niedzielę? Mamy złe wieści

W przypadku święta wypadającego w niedzielę, pracodawca nie musi obniżać nam wymiaru pracy. Zatem za drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w tym roku nie otrzymamy dodatkowego dnia wolnego. 

Komu należy się wolne za święto w sobotę? Nie każdy może na nie liczyć

Niestety dni ustawowo wolne od pracy to przywilej przysługujący wyłącznie osobom zatrudnionym na umowie o pracę, gdyż kwestia ta regulowana jest przez kodeks pracy. Oznacza to, że pracownicy zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych tj. umowa zlecenie czy umowa o dzieło, nie mogą liczyć na dodatkowe dni wolne w okresie świątecznym, jeśli wypada on w weekend. Nie podlegają bowiem jego zapisom. 

Więcej o: