Kod zawodu ZUS. W jakich dokumentach trzeba go podać? Gdzie go znaleźć?

Od 16 maja 2021 w formularzach ZUS ZUA i ZUS ZZA należy podawać informacje o wykonywanym przez ubezpieczonego zawodzie. Kody zawodowe są podzielone na poszczególne kategorie, którym przypisana jest odpowiednia cyfra. Jak znaleźć swój kod?

Obowiązek podawania kodu zawodu w formularzach ZUS ZUA (zgłoszenie do ubezpieczeń) oraz ZZA (zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego) wszedł w życie 16 maja 2021 roku. Warto jednak dodać, że ubezpieczenia zgłoszone przed tym dniem, nie wymagają uzupełnienia informacji o zawodzie.

Zobacz wideo Oszuści mogą podszyć się pod bank. Jak nie dać się nabrać?

ZUS. Kiedy trzeba podać kod zawodu?

Informacje o kodzie zawodu, należy podać każdorazowo w przypadku dokumentów zgłoszeniowych pierwszorazowych, także tych, które były złożone 16 maja 2021 roku za okres wsteczny. Kod będzie wymagany również w przypadku dokumentów zgłoszeniowych, które są składane w trybie korekty bądź zmiany.

Więcej informacji na temat dokumentów ZUS znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jak informuje portal Kadry.infor.pl, obowiązek podania kodu zawodu dotyczy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także pracodawców zgłaszających zleceniobiorców do ZUS.

Wyszukiwarka kodu zawodu. Gdzie znaleźć kod zawodu ZUS?

Kod zawodu najłatwiej znaleźć w wyszukiwarce opisów zawodów, dostępnej np. na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia. ZUS podkreśla również, że klasyfikacja zawodów, z którą musi być zgodny podawany w dokumentach kod, określana jest przepisami Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku.

Kody zawodu zostały podzielone także na poszczególne kategorie:

1 - przedstawiciele władz publicznych, wyższych urzędników i kierowników;

2 - specjaliści;

3 - technicy i inny średni personel;

4 - pracownicy biurowi;

5 - pracownicy usług i sprzedawcy;

6 - rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy;

7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy;

8 - operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń;

9 - pracownicy wykonujący prace proste;

0 - Siły Zbrojne.

Więcej o: