Do kiedy można wozić obornik na pole? Jakie są wyjątki od terminów nawożenia? [DATY]

Rolnicy w czasie jesiennych prac często zastanawiają się, do kiedy można rozwozić obornik czy gnojowicę na polach. Terminy określa tzw. program azotanowy.
Zobacz wideo Zgorzelski: Kołodziejczak stara się być liderem rolników, którzy protestują w słusznych sprawach

Program wprowadzono w 2018 r., a jego pełna nazwa brzmi "Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu".

Do kiedy można nawozić pole? Rolniku, sprawdź daty

Terminy stosowania nawozów azotowych mineralnych i nawozów naturalnych płynnych:

  • Grunty orne - 1 marca - 20 października;
  • Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem w załączniku nr 2 - 1 marca - 15 października;
  • Grunty orne na terenie gmin objętych wykazem w załączniku nr 3 - 1 marca - 25 października;
  • Uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone - 1 marca - 31 października.

Terminy stosowania nawozów naturalnych stałych:

  • Grunty orne, w tym objęte wykazami w załącznikach nr 2 i 3 - 1 marca - 31 października;
  • Uprawy trwałe, uprawy wieloletnie, trwałe użytki zielone - 1 marca - 30 listopada.

Wspomniane załączniki nr 2 i 3 znajdują się na końcu rozporządzenia o programie azotanowym. Dokument dostępny jest tutaj.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl >>>

Obornik. Jest kilka wyjątków dla gruntów ornych

Powyższe terminy nie dotyczą gruntów ornych, na których jesienią zakładane są uprawy po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach. W tym wypadku dopuszczalna dawka azotu w wieloskładnikowych nawozach nie może przekroczyć dawki 30 kg N/ha. Co ważne, trzeba szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy.

Odstępstwem są także grunty orne, na których ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe nie można było dokonać zbiorów lub nawożenia. Mowa przede wszystkim o nadmiernym uwilgotnieniu gleby i suszy. Wówczas końcowym terminem jest 30 listopada.

Więcej o: