500 plus. Duże zmiany w programie. Andrzej Duda podpisał ustawę

W czwartek 21 października prezydent Andrzej Duda złożył podpisy pod kilkoma ustawami. Jedną z nich była nowelizacja o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zgodnie z wprowadzanymi zmianami program Rodzina 500 Plus obsługiwać będzie ZUS. Zniknie możliwość składania wniosków w formie papierowej, a świadczenie będzie wypłacane jedynie bezgotówkowo.

"Ustawa o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw zakłada przeniesienie ustalania uprawnień do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłaty z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ma to na celu optymalizację procesu przyznawania i obsługi świadczenia wychowawczego, co przełoży się na redukcję kosztów jego obsługi" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej prezydenta. Nowelizację ustawy o zmianach w programie Rodzina 500 Plus prezydent Andrzej Duda podpisał w czwartek

Zobacz wideo Adam Woronowicz wymiata z monologiem o jajkach. W serialach jak "The Office" to obsada jest kluczowa

Rodzina 500 Plus. Programem będzie zajmował się ZUS, wnioski tylko przez internet

Zgodnie z nowelizacją obsługą programu Rodzina 500 Plus zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, choć do tej pory robiły to samorządy.

Druga zmiana obejmuje kwestię sposobu składania wniosków o świadczenie. Dotychczas możliwe było składanie ich zarówno przez internet, jak i w formie papierowej. I choć z opcji elektronicznej korzystała już większość wnioskodawców, druga grupa wciąż była dość pokaźna. Mimo to rząd zdecydował, że jedyną możliwą formą będzie składanie wniosku w formie elektronicznej. 

Trzecią ważną zmianą jest kwestia wypłat. Po wejściu w życie nowych przepisów możliwe będą jedynie wypłaty bezgotówkowe na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego. 

Zwolennicy i przeciwnicy ustawy antyaborcyjnej w latach 90.Pierwsza wojna o aborcję odbyła się w latach 90. [ZDJĘCIA]

Co z osobami, które nie mają dostępu do sprzętu elektronicznego, który pozwoliłby im na złożenie stosownego pisma? "W celu umożliwienie osobom 'wykluczonym cyfrowo' składania wniosków o świadczenie w formie elektronicznej w ustawie wprowadzono przepisy, na podstawie których Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie obowiązany do zapewnienia w swojej siedzibie, oddziale lub innej wyznaczonej jednostce organizacyjnej dostępu do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, wnoszenie innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego oraz odbiór decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczenia wychowawczego, a także do zapewnienia pomocy przy wnoszeniu i odbiorze tych dokumentów" - czytamy w komunikacie. 

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Na podstawie stosownego porozumienia ZUS będzie mógł zapewnić dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku w miejscu innym niż siedziba, oddział czy wyznaczona jednostka Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Zmiany w programie Rodzina 500 Plus. Kiedy wejdą w życie?

Zgodnie z nowelą ZUS ma stopniowo przejmować program Rodzina 500 Plus. Sprawy dotyczące prawa do świadczenia sprzed 1 stycznia 2022 roku nadal będą realizowane przez samorządy. Będą one również wciąż wypłacać świadczenia, które przyznano przed 1 stycznia do końca okresu, na który je przyznano (31 maja 2022 r.). 

KremlRosja. Silny wiatr uszkodził mur Kremla. Plac Czerwony został zamknięty

Od 1 stycznia 2022 roku natomiast ZUS będzie wypłacał przyznawane przez siebie na bieżąco świadczenia wychowawcze. Od 1 lutego przyjmować też będzie wnioski o świadczenie na kolejne okresy rozliczeniowe, czyli od 1 czerwca 2022 roku. Przejęcie programu Rodzina 500 Plus ma na celu redukcję kosztów jego obsługi. Z wyliczeń resortu rodziny wynika, że w ciągu 10 lat uda się w ten sposób zaoszczędzić ponad 1,6 mld zł. 

Więcej o: