Ile wynosi okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy? To zależy od rodzaju umowy

Okres wyczekiwania - umowa o pracę. Okres wyczekiwania to czas, po którym nabywa się prawo do zasiłku chorobowego. W zależności od rodzaju umowy okres wyczekiwania wynosi 30 lub 90 dni. Kogo obowiązuje okres wyczekiwania?

Więcej podobnych artykułów przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Jeżeli niedawno podjąłeś pracę, pewnie zastanawiasz się, czy obowiązuje cię okres wyczekiwania na zasiłek chorobowy. Warto wiedzieć, że nie każdy pracownik musi odczekać określony czas, aby móc iść na płatne zwolnienie lekarskie.

Zobacz wideo Arłukowicz: Szpitale zderzą się z chorobami przewlekłymi, które były zaniedbane w ostatnim roku

SzczepieniaCzy osoba zaszczepiona podlega kwarantannie?

Okres wyczekiwania - umowa o pracę. Ile dni trwa okres wyczekiwania? 

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają obowiązek opłacania ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony w ZUS pracownik ma zatem prawo do pobierania: 

  • zasiłku chorobowego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego i opiekuńczego nabywa się od pierwszego dnia podlegania ubezpieczeniu, natomiast zasiłek chorobowy można pobierać po upływie okresu wyczekiwania na chorobowe, który w przypadku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wynosi 30 dni. Dopiero po miesiącu ubezpieczenia chorobowego pracownik nabywa prawo do płatnego zwolnienia lekarskiego. 

Umowa zlecenie a okres wyczekiwania. Zleceniobiorcy muszą czekać dłużej

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie także mogą skorzystać z płatnego L4. Dotyczy to pracowników, którzy dobrowolnie opłacają składkę na ubezpieczenie chorobowe. W przypadku zleceniobiorców okres wyczekiwania wynosi 90 dni. 

Lekarz (zdjęcie ilustracyjne)Czy zleceniobiorca otrzyma pieniądze za czas choroby?

Kiedy nie obowiązuje okres wyczekiwania? 

Są jednak przypadki, w których nie obowiązuje okres wyczekiwania i pracownik od razu nabywa prawo do świadczeń chorobowych. Prawo do zasiłku chorobowego od pierwszego dnia pracy przysługuje: 

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  • jeżeli niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy;
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego;
  • posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji;
  • funkcjonariuszom Służby Celnej, którzy przyjęli propozycję pracy na podstawie art. 165 ust. 7 i art. 167 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i stali się pracownikami w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej.
Więcej o: